BiH

Akreditacija: Osnaživanje sutrašnjice i oblikovanje budućnosti  
Međunarodne organizacije za saradnju u oblasti akreditacije IAF i ILAC 9. juna 2024. godine zajednički obilježavaju Svjetski dan akreditacije. Tema obilježavanja za 2024. je „Akreditacija: Osnaživanje sutrašnjice i oblikovanje budućnosti“ i ima za cilj skrenuti pažnju na to kako akreditacija može pružiti povjerenje u nove tehnologije, digitalizaciju i tvrdnje o održivosti u svijetu koji prolazi transformativne promjene.

Akreditacija je neophodna u svijetu kojeg odlikuju brz tehnološki napredak, promjena u ponašanju potrošača i rastuća ekonomska neizvjesnost. Ovogodišnja tema Svjetskog dana akreditacije „Akreditacija: Osnaživanje sutrašnjice i oblikovanje budućnosti“ ističe ulogu akreditacije u iskorištavanju novih prilika i nošenju sa globalnim izazovima.

Vodeću ulogu u ovoj transformativnoj eri ima četvrta industrijska revolucija (IR 4.0) koju karakterizira uvođenje digitalnih tehnologija poput umjetne inteligencije (UI), robotike, interneta stvari (IoT) i analitike velikih podataka u društvo i industriju. Ove tehnologije suštinski mijenjaju način naše interakcije, proizvodnje i inovacija.

Pružajući okvir kojim se garantira povjerenje i pouzdanost akreditacija omogućava organizacijama da bez bojazni prihvate nove tehnologije i podrže inovacije. Bilo da je riječ o proizvodnji, zdravstvu ili poljoprivredi, akreditirano ocjenjivanje usklađenosti potvrđuje da novi proizvodi i procesi ispunjavaju stroge zahtjeve čime doprinosi njihovom lakšem prihvatanju i uključivanju u postojeće sisteme. Ispitivanje i inspekcija pružaju povjerenje u sigurnost proizvoda i poštovanje propisa. Šeme zaštite podataka i cyber sigurnosti pomažu poslovnim subjektima u uvođenju složenih procesa zaštite podataka, pružaju zaštitu od sve sofisticiranijih cyber napada te štite privatnost klijenata.

IAF, ILAC i šira zajednica ocjenjivanja usklađenosti nastoje istovremeno i prihvatiti i odgovoriti na tehnološke promjene. Jedan od skorijih primjera toga je i izrada standarda ISO/IEC 42001 Informacione tehnologije — umjetna inteligencija — standard za sisteme upravljanja koji je objavljen u decembru 2023. i koji, kao prvi svjetski standard za sisteme upravljanja UI, ima za cilj reguliranje transparentnosti, odgovornosti i etičkih pitanja u svjetlu sve šire primjene UI u različitim sektorima. Ovaj standard dokazuje riješenost zajednice da se prilagodi novom tehnološkom ambijentu i garantira odgovorno razvijanje i primjenu sistema UI.

Sa pojavom novih tehnologija problematika zaštite okoliša i ljudskih prava ne gubi na aktuelnosti. Posljednjih godina okolišno, društveno i korporativno upravljanje (ESG) dobija na sve većem značaju kod potrošača, poslovnih subjekata, regulatora i ulagača. Svijest potrošača o okolišnom i društvenom uticaju proizvoda i usluga koje koriste je sve veća što utiče na rastuću potražnju za održivom i etički proizvedenom robom. Akreditirano ocjenjivanje usklađenosti omogućava preduzećima da dokažu svoju posvećenost društveno i okolišno odgovornim praksama u poslovanju i lancima snabdijevanja, a potrošačima i regulatorima nudi povjerenje u podatke o poštovanju načela ESG.

Kada je riječ o prelasku na cirkularnu privredu koja promovira ponovnu upotrebu i regeneraciju, akreditacija može pružiti povjerenje u sigurnost, efikasnost, trajnost, mogućnost usavršavanja, popravke, recikliranja i ponovne upotrebe proizvoda. Akreditirane usluge ispitivanja, mjerenja i validacije i verifikacije također doprinose borbi protiv klimatskih promjena u svijetu kroz podržavanje inicijativa za energetsku efikasnost, proizvodnje obnovljive energije i mjera za smanjenje emisije ugljika.

Važno je napomenuti da su ovo samo neki od primjera širokog spektra promjena kojima se IAF, ILAC i akreditacija bave. Prioriteti će se mijenjati u skladu sa pojavom novih izazova i prilika koje će možda donijeti promjene koje se trenutno ne mogu predvidjeti. IAF i ILAC su uvjereni da će, kako se svijet bude razvijao, akreditacija ostati čvrsta osnova napretka koja osnažuje poslovanje, štiti potrošače i doprinosi globalnom prosperitetu.

Svjetski dan akreditacije 2024. pruža Međunarodnom akreditacijskom forumu (https://iaf.nu) i  Međunarodnoj organizaciji za saradnju u području akreditiranja laboratorija (www.ilac.org), kao i njihovim članovima, priliku da pokažu na koji način akreditacija osnažuje i oblikuje budućnost. IAF i ILAC su pripremili niz informacija kojima se objašnjava uloga akreditacije u iskorištavanju prednosti postojećih promjena, uključujući dodatne ilustracije njene primjene: Public Sector Assurance i Business Benefits.Back to top button