CCI pozvao Federalnu komisiju za reviziju da što prije organizuje razmatranje objavljenih izvještaja ureda za reviziju i saslušanja revidiranih korisnika budžeta

Saopštenje za javnost Centara civilnih inicijativa, povodom objave izvještaja o ...