BiH

Evropska komisija se oglasila: BiH konačno dobila preporuku o otvaranju pregovora sa EU

U svjetlu postignutih rezultata od 2022. godine, Komisija smatra da je Bosna i Hercegovina postigla neophodan nivo usklađenosti sa kriterijima za članstvo

Evropska komisija je danas preporučila otvaranje pregovora o pristupanju EU sa Bosnom i Hercegovinom i razgovarala o predstojećem usmenom izvještaju Vijeću o napretku Ukrajine i Republike Moldavije u rješavanju preostalih koraka učinjenih u izvještaju Komisije o proširenju od 8. novembra. Komisija je također finalizirala prijedloge za nacrt pregovaračkih okvira sa Ukrajinom i Moldavijom, koji će biti dostavljeni Vijeću.

Na zahtjev Evropskog vijeća, Komisija Vijeću predstavlja izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine. Kako je navedeno u izvještaju, od kada je Evropsko vijeće dalo zemlji status kandidata u decembru 2022. godine, javna posvećenost političkog rukovodstva strateškom cilju evropskih integracija napredovala je važnim reformama i donijela pozitivne rezultate. Bosna i Hercegovina je pokazala snažnu posvećenost kretanju naprijed u reformama koje su dugo čekale, kao što je usvajanje zakona o sprječavanju sukoba interesa i zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Bosna i Hercegovina je poduzela značajne korake na poboljšanju pravosudnog i tužilačkog sistema, u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala i terorizma i poboljšanju upravljanja migracijama, uz odobrenje mandata za pregovore o sporazumu o statusu Frontexa. Bosna i Hercegovina je postigla i zadržala punu usklađenost sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom EU, što je značajan pozitivan korak i ključno u ovim vremenima geopolitičkih previranja.

U svjetlu postignutih rezultata od 2022. godine, Komisija smatra da je Bosna i Hercegovina postigla neophodan nivo usklađenosti sa kriterijima za članstvo. Stoga Komisija preporučuje Vijeću da otvori pristupne pregovore sa Bosnom i Hercegovinom. Nadalje, Komisija preporučuje da Vijeće usvoji pregovarački okvir nakon što Bosna i Hercegovina poduzme dalje korake u skladu sa izvještajem Komisije. Komisija je spremna podnijeti izvještaj Vijeću o napretku koji je Bosna i Hercegovina ostvarila u vezi sa ovim koracima.

Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen rekla je: “Od kada smo dodijelili status kandidata, Bosna i Hercegovina je napravila impresivne korake naprijed. Za nešto više od godinu dana postignut je veći napredak nego u čitavoj deceniji. Naravno, potreban je veći napredak da bi se pridružila Uniji, ali zemlja pokazuje da može ispuniti svoje kriterije za članstvo i težnje svojih građana da budu dio naše porodice. To je razlog zbog kojeg Vijeću preporučujemo otvaranje pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom. I za koje preporučujemo da Vijeće usvoji pregovarački okvir nakon što Bosna i Hercegovina poduzme dalje korake u skladu sa izvještajem Komisije. I dalje smo spremni podnijeti izvještaj Vijeću o napretku koji je Bosna i Hercegovina ostvarila u ovim koracima. Budućnost Bosne i Hercegovine leži u našoj Uniji.”

Komisija je također danas Vijeću iznijela prijedloge za nacrt pregovaračkih okvira za Ukrajinu i Moldaviju nakon odluke Evropskog vijeća u decembru 2023. godine da otvori pregovore s obje zemlje i podnijet će usmeni izvještaj Vijeću o napretku koji su postigle obje zemlje da odgovori na preporuku datu u izvještaju Komisije o proširenju od 8. novembra.

Pregovarački okviri utvrđuju smjernice i principe za pristupne pregovore sa svakom zemljom kandidatom. Nacrti okvira koje priprema Evropska komisija podijeljeni su u tri dijela: 1) principi koji regulišu pristupne pregovore, 2) suština pregovora i 3) pregovarački postupak. Cilj pregovora je da Ukrajina i Moldavija usvoje tekovinu EU u cijelosti i osiguraju njegovu punu implementaciju i provođenje.

Nacrt pregovaračkog okvira se zasniva na iskustvu prošlih proširenja i tekućih pristupnih pregovora. Oni integrišu revidiranu metodologiju proširenja i uzimaju u obzir razvojnu tekovinu EU.

Sada je na Vijeću da započne svoje interne rasprave o ovim tekstovima. Nakon što Vijeće usvoji pregovaračke okvire, rotirajuće Predsjedništvo Vijeća Evropske unije predstavit će usaglašeni zajednički stav EU na prvoj međuvladinoj konferenciji sa svakom zemljom, što će označiti formalni početak pristupnih pregovora. Pregovarački okviri će biti objavljeni u ovoj fazi.

Izvještaj o Bosni i Hercegovini uskoro će biti dostupan na internetu.

Možda će Vas zanimati i:

Back to top button