Istaknuto

Za deseto dijete 10.000 KM: Povećavaju se iznosi jednokratne pomoći

Natalitetne mjereU posljednje vrijeme sve više općina i gradova u Federaciji BiH povećava iznose jednokratne novčane pomoći majkama porodiljama, a zadnja u nizu je općina Prozor/Rama čije je Općinsko vijeće u utorak donijelo odluku da visina jednokratne novčane pomoći iznosi 1.000 maraka za prvo novorođeno dijete.

Prema donesenoj Odluci o utvrđivanju prava i dodjeli jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete u 2024. godine, ta se pomoć povećava za svako novorođeno dijete, pa tako visina jednokratne novčane pomoći za drugo novorođeno dijete iznosi 1.500 KM, treće i svako sljedeće 2.000 KM, a za deseto novorođeno dijete 10.000 KM.

Podsjećamo, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je planiralo, a Vlada FBiH utvrdila 16 miliona maraka u budžetu Ministarstva za provođenje natalitetnih mjera u 2024. godini.

Ministar rada i socijalne politike Adnan Delić kazao je da je riječ o jednokratnoj podršci majkama porodiljama koja podrazumijeva 1.000 KM za svako novorođeno dijete u Federaciji BiH.

To će biti i prvi put da se planira podrška majkama porodiljama s razine Federacije BiH.

Osim toga, putem redovnog tekućeg transfera nižim nivoima vlasti, odnosno kantonima, iz budžet Vlade FBiH, predviđen je uvjet svim kantonima da dio tog transfera usmjere na provođenje i podršku natalitetnih politika, odnosno politika usmjerenih na jačanje porodice.Možda će Vas zanimati i:

Back to top button