Arhiva

STUDENTI IV GODINE PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U TRAVNIKU U POSJETI KAZNENO-POPRAVNOM ZAVODU ZENICA


U sklopu nastavnog predmeta Penologija, u okviru praktičnih aktivnosti, studenti IV godine Pravnog fakulteta sa prof. dr Hanom Korać, su dana 06.06.2017.godine, posjetili Kazneno-popravni zavod zatvorenog tipa Zenica. Cilj posjete zavodu bio je da studente bliže upozna sa  sistemom izvršenja krivičnopravnih sankcija, s obzirom na budući poziv u pravosuđu i sličnim institucijama.

Studenti su obišli nekoliko paviljona u krugu KPZ-a, vidjeli uslove u kojima borave lica na izdržavanju kazne zatvora i na koji način se vrši penološki tretman. U zatvoru kapaciteta oko 850 kreveta, trenutno kaznu izdržava  830 osuđenih osoba od čega 16 na Odjeljenju za forenziku,  gdje se smještaju lica kojima se izriče mjera bezbjednosti – obavezno psihijatrijsko liječenje.

U odnosu na predhodnu posjetu uočen je napredak u smislu ulaganja u renoviranje pojedinih zatvorskih kapaciteta, III paviljona te otvaranja novih paviljona koji su već omogućili razdvajanje maloljetnih lica u zaseban paviljon, a u budućnosti je cilj odvojiti osuđenike sa primjerenijim ponašanjem, te im omogućiti korištenje novih savremeno opremljenih paviljona što će u mnogome doprinijeti tome da se otklone sve negativne posljedice koje proizilaze iz kolektivnog tretmana osuđenih lica. Nadamo se da će država uložiti jednako truda u adekvatne tretmane kao što to svakodnevno čine uposlenici Zavoda u toku izdržavanja kazni osuđenih lica, da se ova populacija može kvalitetno reintegrisati u društvenu zajednicu i na taj način možemo prevenirati povrat u kriminal. Tokom ove posjete studenti su imali priliku obići i radionicu kućne radinosti u kojoj osuđena lica imaju priliku baviti se svojim hobijima koji  im mogu biti korisni.

U okviru posjete Zavodu, studentima se obratio zapovjednik gosp. Redžo Kahrić. Prilikom posjete Zavodu svake godine studentima se organizuje i stručno predavanje od strane uposlenika Zavoda, tokom kojeg se omogućava studentima da iz perspektive iskustva dođu do saznanja o izvršenju krivičnih sankcija u Bosni i Hercegovini. Predavanje su održali kriminolog Jasmin Pipo iz Sektora za poslove osiguranja, i Merdić Selmedin, šef IV paviljona. Naši studenti su interaktivno učestvovali u diskusiji, postavljali pitanja domaćinima, čime su  pokazali  zavidno znanje iz izvršenja krivičnih sankcija o čemu su dobili i pohvalu od strane starijih i iskusnijih kolega. Studenti su posebno pokazali interesovanje za probleme  u tretmanu i resocijalizaciji osuđenih lica.

Kao i u svim institucijama i u KPZ Zenica bi bio olakšan rad sa većim brojem  stručnih lica, obzirom da se radi o velikom broju lica koja se nalaze u Zavodu, strukturi osuđenika, a posebno imajući u vidu težinu krivičnih djela od kojih, veliki broj povratnika i ovisnika o psihoaktivnim supstanci, što sve usložnjava boravak u KPZ. Poteškoće u radu Zavoda, pored nedostatka zatvorskog kapaciteta, predstavljaju i važeće zakonske odredbe Zakona o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera koji datira još iz 1998. godine i nije u dovoljnoj mjeri pratio reformu krivičnog zakonodavstva iz 2003. godine.

Posjeta studenata Pravnog fakulteta  KPZ  Zenica protekla je uspješno na obostrano zadovoljstvo, te u tom smislu smo zahvalni na izuzetnoj saradnji Ministarstvu pravde FBiH koje svake godine  omogućava posjetu studentima. Također, bitno je istaći da osoblje Kazneno-popravnog zavoda uvijek rado izdvoji svoje vrijeme da učini posjetu studenata što prijatnijom, te da su se i sami zatvorenici ponašali korektno i disciplinovano za vrijeme posjete, a na osnovu čega se da zaključiti da svi uposleni u Zavodu na najbolji mogući način obavljaju svoje poslove, te da se efikasno sprovode svi penološki tretmani, na čemu smo im posebno zahvalni.

Možda će Vas zanimati i:

Back to top button