Tuzla

Srednja “Savremeno-umjetnička škola” Tuzla – Objavljen konkurs za upis učenika/ca

Na osnovu Odluke Osnivačkog odbora o raspisivanju Konkursa za upis učenika u prvi razred u prvom junskom roku školske 2022/23. godine, broj 21/22. od 13.5.2022. godine, Privatna ustanova Mješovita srednja „Savremeno-umjetnička škola“ Tuzla objavljuje:

KONKURS ZA UPIS UČENIKA/CA U PRVI RAZRED DRUGE GENERACIJE U PRVOM JUNSKOM ROKU ŠKOLSKE 2022/23. GODINE

Možda će Vas zanimati i:

Opće informacije:

            Škola je upisana u

 • Registar poslovnih subjekata Općinskog sud u Tuzli dana 12.10.2020. godine
 • Registar srednjih škola Tuzlanskog kantona dana 15.12.2020. godine i stekla je pravo upisa učenika i izdavanja svjedodžbi i drugih javnih isprava o školovanju u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i odgoju Tuzlanskog kantona

Konkurs se objavljuje na osnovu:

 • Ugovora o osnivanju Privatne ustanove Mješovite srednje „Savremeno-umjetničke škole“ Tuzla
 • Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju Tuzlanskog kantona
 • Odluke  Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona o Saglasnosti za osnivanje Mješovite srednje „Savremeno-umjetničke škole“ Tuzla i Saglasnosti za realizaciju Nastavnog plana i programa

              Konkurs je otvoren od 16.5. do 10.6.2022. godine.

              Prijavu za upis mogu podnijeti svi učenici koji u trenutku upisa nisu stariji od 17 godina.

              U Srednju „Savremeno-umjetničku školu“ Tuzla u školskoj 2022/23. godini mogu se upisati učenici u statusu redovnog ili paralelnog obrazovanja za zanimanja:

 • Izvedbeni animator dramske umjetnosti i edukacije
 • Omladinski lider

 

Prijave se vrše elektronskim putem i slanjem dolje navedenih (skeniranih) dokumenata na mail: upis@sus.edu.ba

 1. Popunjen prijavni obrazac preuzet sa web stranice škole – www.sus.edu.ba
 2. Izvod iz matične knjige rođenih/rodni list,
 3. Kratka biografija,
 4. Uvjerenja o uspjehu u VI, VII i VIII razredu, odnosno uvjerenje o uspjehu u tri razreda koji prethode završnom razredu osnovne škole,
 5. Svjedodžba o završenom IX razredu,
 6. List profesionalne orijentacije.

Učenici koji polože prijemni ispit i budu primljeni, po završetku osnovne škole, uz navedene dokumente dostavljaju:

 1. Gore navedene dokumente (Original ili ovjerena kopija),
 2. Uvjerenje o državljanstvu (Original),
 3. Ljekarsko uvjerenje (Original),
 4. Uvjerenje o rezultatima postignutim na eksternoj maturi za učenike koji su po završetku osnovne škole obavezni polagati eksternu maturu (Original ili ovjerena kopija),
 5. Drugi relevantni dokumenti (Kopije priznanja, nagrada, radova, aktivnosti, dostignuća, potvrde….)

Prijemni ispit bit će realizovan u subotu, 11.6.2022. i nedjelju, 12.6.2022. godine od 11.00 do 18.00 sati. Sa učenicima i roditeljima/starateljima koji zadovolje kriterije prijemnog ispita biće potpisan Ugovor o školovanju u školskoj 2022/23. godini. Sa završenom Srednjom „Savremeno – umjetničkom školom“ Tuzla moguće je upisati bilo koji fakultet/akademiju u regiji.

Broj učenika druge generacije je ograničen.

I N F O R M A C I J E:  + 387 61 36 56 00        info@sus.edu.ba        www.sus.edu.ba

Možda će Vas zanimati i:

Back to top button