BiH

Da li će BiH od sutra biti na crnoj listi EU?


Mediji u BiH objavili su vijest da zbog neispunjavanja obaveza u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, BiH će se od sutra nalaziti na crnoj listi EU.

Lista zemalja

Možda će Vas zanimati i:

Kako je potvrđeno u Službi za odnose s javnošću Evropske komisije, EU će sutra objaviti listu zemalja u skladu s preporukama Radne grupe za finansijsku akciju (FATF).

– Evropska komisija je 5. jula donijela prijedlog za dodatno jačanje pravila EU protiv pranja novca. Sve potrebne mjere sadržane su u Akcionom planu BiH za otklanjanje nedostataka u borbi protiv pranja novca, s ciljem  harmonizacije sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma sa standardima i preporukama Radne grupa za finansijske mjere protiv pranja novca – FATF, kojeg je Vijeće ministara BiH usvojilo u junu 2015. godine. No da li će BiH biti stavljena na crnu listu znat ćemo sutra nakon objave liste, kazali su nam iz Službe za odnose s javnošću Evropske komisije.

Prema pisanju “Nezavisnih novina“ na listi koji je 24. juna ove godine na svoju internet stranicu postavio FATF, osim BiH, na listi se nalaze Avganistan, Irak, Laos, Sirija, Iran, Uganda, Gvajana, Vanatu i Jemen.

Krivični zakon

BiH nije ispunila sve obaveze na koje se obavezala MONEYVAL-u i FATF-u a to su harmonizacija krivičnog zakona u dijelu sankcionisanja finansiranja terorističkih organizacija, stvaranje legalnog okvira za oduzimanje imovine stečene za sprovođenje terorističkih aktivnosti, uspostavljanje nadzora međunarodnih finansijskih transakcija, implementiranje mjera za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma za nevladine i neprofitne organizacije, kontrola konverzije stranih valuta, te usvajanje procedura u čitavoj zemlji za oduzimanje nelegalno stečene imovine.

No, kako pišu „Nezavisne novine“ u FATF-u znaju za naše procedure i upoznati su da će ispunjavanje plana trajati do kraja godine. Zato su oni odlučili da nas zadrže na listi, odnosno označeni smo kao zemlja koja nije ispunila obaveze, ali će FATF poslati preporuku zemljama članicama da ne primjenjuju prema nama mjere koje se inače primjenjuju prema zemljama koje nisu ispunile uslove.

Izvor: avaz

 Možda će Vas zanimati i:

Back to top button