BiHVijesti

Vijeće ministara BiH danas o Strategiji integriranog upravljanja granicom
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra Prijedlog strategije i akcijskog plana provođenja Strategije integriranog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za period 2024 – 2029. godine.

Trebao bi biti razmatran i Prijedlog aneksa Sporazuma o konačnom raspolaganju svim pravima i obavezama na pokretnoj imovini koja će i dalje služiti za potrebe odbrane (Dobojski sporazum).

Na dnevnom redu bi trebalo da se nađe i Prijedlog odluke o uspostavi Programa sigurnosti civilnog zrakoplovstva BiH.

Ministri bi trebali razmatrati i Nacrt osnova za zaključivanje Međunarodnog sporazuma između Evropske unije i BiH o pridruživanju Bosne i Hercegovine Programu EU4Heallth.

Informacija o implementaciji “Perspektiva” programa tranzicije i zbrinjavanja otpuštenog personala i implementaciji “Preventiva” projekta zaštite mentalnog zdravlja i psihosocijalne asistencije u Ministarstvu odbrane BiH i Oružanim snagama BiH u 2023. godini jedna je od predviđenih tačaka dnevnog reda.

Između ostalog, predviđeno je razmatranje i Informacije o perspektivama za BiH 2024 – 2026. godine, kao i novog teksta Prijedloga Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara BiH 2024 – 2026. godine.

(FENA)Možda će Vas zanimati i:

Back to top button