Valter Tuzlanski

U koje zemlje možete samo sa ličnom kartom iz BiH?

Ukoliko želite putovati van granica BiH, ali imate samo ličnu kartu, odnosno iz nekog razloga trenutno nemate pasoš, tada imate opciju da sa ovim dokumentom putujete u samo nekoliko zemalja u regionu.

Evo gdje možete putovati samo sa ličnom kartom

Državljani Bosne i Hercegovine mogu koristiti važeću ličnu kartu kao putnu ispravu prilikom prelaska državne granice sljedećih zemalja sa kojima BiH ima potpisan međunarodni sporazum, i to na teritoriju:

Možda će Vas zanimati i:

– Republike Srbije,

– Crne Gore,

– Republike Sjeverne Makedonije i

– Republike Albanije.

Ovo su podaci koji se mogu pronaći na stranici Granične policije BiH, s tim da napominju da se lična karta BiH ne može koristiti kao važeća putna isprava prilikom putovanja u ili iz zemalja članica Evropske unije, šengenskog prostora ili drugih zemalja sa kojima BiH nema potpisan međunarodni sporazum ili ugovor.

Čiji državljani mogu, osim sa pasošem, preći granicu BiH i sa ličnom kartom?

Sa važećom ličnom kartom, kojom se dokazuje identitet i državljanstvo, državljani zemalja članica Evropske unije, zemlja potpisnica Šengenskog sporazuma, Albanije, Andore, Crne Gore, Lihtenštajna, Makedonije, Monaka, San Marina, Srbije, Svete stolice i Švajcarske Konfederacije mogu ulaziti, izlaziti, tranzitirati i boraviti na teritoriji BiH 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana u toku jedne godine.

Možda će Vas zanimati i:

Back to top button