BiH

U Brčkom još uvijek ne postoji sigurna kuća namijenjena žrtvama nasilja u porodici


 Policija Brčko distrikta od početka ove godine zaprimila je ukupno 14 prijava slučajeva nasilja u porodici, protiv 17 osoba, a prema dosadašnjoj statistici najčešći počinioci verbalnog i fizičkog nasilja su muškarci. U Brčkom još uvijek ne postoji sigurna kuća namijenjena žrtvama nasilja u porodici.

Tokom 2022. godine  Policija Brčko distrikta zaprimila je nešto veći broj prijava te je evidentirano ukupno 17 zahtjeva protiv 19 osoba, od čega je 16 muških i tri ženska izvršioca.

Protiv navedenih osoba Osnovnom sudu Brčko distrikta BiH u 2022. godini podneseno je ukupno 17 zahtjeva, dok je u 2023. godini do sada podneseno ukupno 13 zahtjeva za pokretanje prekršajnog naloga.

– Policija bilježi tendenciju smanjenja krivičnih istraga kada je u pitanju nasilje u porodici i počinioci su pretežno muškarci. U 2021. godini bilo je ukupno 17 događaja od čega je 15 žrtava žene i dva muškarca, a od toga su ukupno 15 počinilaca muškarci, dok su dva počinioca žene. Za  2022. godinu zabilježeno je ukupno 16 događaja gdje je bilo 16 ženskih žrtava i četiri muške. U 2023. godini, do sada, je bilo svega šest događaja u kojima su šest žena žrtve, a isto toliko je muških počinioca – rekla je Hukičević.

Edina Osmić Šadić psihoterapeut pod supervizijom kaže da je najveći razlog pojave nasilja u porodici, slabo imovinsko stanje te istakla je da je društvo u BiH još uvijek tolerantno na slučajeve nasilja, što je rezultat malog broja prijava nasilničkog ponašanja.

– Prema podacima Agencije za statistiku u BiH trenutno su 42 osobe koje su trpile psihičko nasilje, 25 posto trpilo je fizičko nasilje i šest posto trpilo je seksualno nasilje, dok su 72 posto izvršioci nasilja sadašnji ili bivši partneri žrtava – dodala je Šadić.

Marija Tomić, dugogodišnja aktivistica iz Brčkog  nedavno je osnovala web stranicu „Ne BiH nasilje“ čiji je cilj prikupljanje podataka o nasilju i davanje savjetodavne podrške žrtvama nasilja.

– Mi kao građani imamo dužnost da ako postanemo svjesni nasilja da ga odmah prijavimo kako bi spriječili neželjene posljedice i veoma je bitno da građani znaju da osim fizičkog nasilja postoje i mnoge tehnike koje nasilnici koriste kako bi tlačili svoje žrtve – dodala je Tomić.

Borba protiv nasilja u porodici traži temeljne i dugoročne promjene i potrebno je po uočavanju svake vrste nasilja odmah reagovati te osuditi počinioce kako bi se ova neprihvatljiva pojava u društvu u konačnici smanjila ili u potpunosti neutralizirala.Izvor
FENA

Možda će Vas zanimati i:

Back to top button