BiHBiznisVijesti

Šta vam poslodavci traže pri zapošljavanju?
Pri zapošljavanju svi kandidati prolaze oštre provjere i kontrolisanje, ali šta zapravo sve poslodavci traže pri izboru kandidata?

Primjera radi, kod konkurisanja na posao za prodavača, u nekim tržnim centrima, to se može učiniti jedino elektronskim putem. Pri tome se uz mnoštvo drugih podataka, od aplikanata traži da upišu i matični broj?! Ako to ne učine, aplikacija neće biti proslijeđena poslodavcu.

U Agenciji za zaštitu ličnih podataka objašnjavaju da takvi zahtjevi poslodavaca dovode do povrede principa pravičnosti i zakonitosti iz člana 4. Zakona o zaštiti ličnih podataka.
Također treba podsjetiti da poslodavci kod raspisivanja konkursa za posao uporno, iako time krše zakon, od kandidata za posao traže da prilože uvjerenja o nekažnjavanju ili čak ljekarska uvjerenja.

Jedan od primjera navela je djevojka koja je htjela da aplicira za određeno radno mjesto, te je ostala iznenađena kad je vidjela da se kod konkurisanja za posao prodavača traži da upiše elektronskim putem i matični broj, nakon čega je odustala od slanja aplikacije. S druge strane, kako navodi, kada želite konkurisati u državne institucije za bilo koje radno mjesto, traže vam razna uvjerenja, a sve to košta.

U Agenciji za zaštitu ličnih podataka BiH kažu da svaki nosilac podataka ima pravo da Agenciji podnese prigovor ako utvrdi ili posumnja da bi moglo doći do povrede njegovog prava.

– Svako zahtijevanje da se jedinstveni matični broj upiše na prijavi za konkurs, bilo bi protivno odredbama Zakona o jedinstvenom matičnom broju. U vezi sa zahtijevanjem od kandidata da prilikom prijave na konkurs dostave uvjerenje o nekažnjavanju, ističemo činjenicu da je krivičnim zakonodavstvom na svim nivoima BiH propisano da niko nema pravo tražiti od građanina da podnese dokaze o svojoj osuđivanosti, odnosno neosuđivanosti – kazali su nam u ovoj Agenciji.

Adis Arapović, konsultant za javno zagovaranje u Centrima civilnih inicijativa, kaže kako je neshvatljivo da se u konkursima za posao u javnom sektoru od potencijalnih kandidata traži da dostavljaju dokumente koje izdaju druge državne institucije.

– Svugdje u svijetu postoji ta obaveza međusobne komunikacije institucija da ne prave trošak onome ko nema novac ni da aplicira. U to ubrajam potvrdu o nekažnjavanju. Ali poslodavci i prije finalne klasifikacije traže ljekarska uvjerenja od kandidata, koja koštaju 50, 60 KM, a na kraju bude izabran jedan ili dva od 100 prijavljenih. Također, kod prijave na konkurs ne možete tražiti od aplikanata matični broj, to je zaštićeni podatak – govori Arapović.Možda će Vas zanimati i:

Back to top button