BiH

Srebrena malina i FUCZ “bili u minusu”, kako su dobili posao s respiratorima?

Nastavak sage


Nastavak glavnog pretresa u predmetu “Fadil Novalić i drugi” nastavljen je izvođenjem dokaza Tužilaštva Bosne i Hercegovine. Tužitelji Džermin Pašić i Mirza Hukeljić na ovo ročište pozvali su vještakinju ekonomske struke Stamenu Jovičić. Utvrđen je tačan iznos potrošen za kupovinu respiratora, ali i kredibilitet pravnog lica FH ‘Srebrna malina’ sa aspekta obima poslova u zadnje tri godine.

FUCZ bio u minusu

Možda će Vas zanimati i:

Vještak ekonomske struke vještačio je preduzeće FH Srebrna malina po četiri osnova. Prvi je iznos troškova pravnog lica za kupovinu respiratora, ostale troškove i iznos koji je ostao nakon kupovine respiratora, ali i kredibilitet sa aspekta obima poslova u zadnje tri godine.

Utvrđeno je da je u trenutku avansne uplate FUCZ pravno lice bilo u minusu više od 45.000 KM i nije imalo kredibilitet za ovo poslovanje. Vještak je osporavao i kredibilitet po još nekoliko osnova, a interesantno je da je od uplaćenog avansa ukupno isplaćeno za troškove koji nemaju veze sa kupovinom respiratora više od 383.000 KM.

Obrana je naglasila da je od tog iznosa 87.000 KM deponovano u Sudu BiH nakon pokrenutog postupka. Novac koji je potrošen korišten je za plaćanje dobavljačima, vraćanje pozajmice i podizanje gotovine za blagajnički maksimum u iznosu od 111.000 KM.

Nepotpuni podaci?

Fikret Hodžić je postavljajući pitanja vještaku tvrdio da nije uračunat porez na dobit i ugovor sa posrednikom iz Crne Gore.

“Vještakinja očito nije imala na raspolaganju cjelokupnu dokumentaciju, nije dostavljeno iz Tužilaštva ono što odbrana smatra da je trebalo biti, prije svega potvrda da su izuzeta sredstva iz blagajne ovog društva. To je potvrda da su sredstva u KDP-u Suda BiH, to je zvanični dokument i jedan od glavnih dokumenata kada se govori o kretanju novca iz blagajne FH Srebrna malina. Nisu dostavljeni ni drugi dokumenti. Vještakinja nije mogla o nekim ugovorima odgovoriti koje će odbrana sasvim sigurno dostaviti, ali to se nalazi sve u spisu Tužilaštva BiH. Sad je pitanje ko je šta dostavio, ali mi ćemo tražiti sasvim sigurno tražiti da se izda naredba za vještačenje vještaka ekonomske struke i to po zahtjevu odbrane”, kazala je Mirna Delalić, advokatica Fikreta Hodžića.

Ukupan iznos potrošen za kupovinu respiratora je 9.790.292, 85 KM. Vještak je također utvrdio da je gotovo 100% finansija preduzeća iz drugih izvora. Na prigovor obrane da su preduzeću rasli prihodi i prodaja, vještak je odgovorio da su rasla i zaduženja.

Nastavak glavnog pretresa je zakazan za srijedu, 9. februara.Izvor
Ba.n1info.com

Možda će Vas zanimati i:

Back to top button