BiH

PSBiH – Poslanici odlučili po hitnom postupku razmatrati prijedlog dopuna Zakona o plaćama


Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine  odlučio je danas da po hitnom postupku razmatra Prijedlog zakona o dopunama Zakona plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovini, čiji je predlagač Predsjedništvo BiH.

Predloženim zakonom predviđeno je da se plaće i naknade imenovanim i izabranim osobama u institucijama BiH koje imaju koeficijent iznad 8,0 obračunavaju uz primjenu osnovice od 535,99 KM.

U obrazloženju predloženog zakona navodi se da, ne dovodeći u pitanje potrebu i opravdanost povećanja visine osnovice za obračun plata državnim službenicima i drugim zaposlenim u institucijama BiH, posebno u Državnoj graničnoj službi, agencijama za provođenje zakona, pripadnicima vojske BiH kao i drugim, Predsjedništvo BiH je stanovišta da nije opravdana linearna primjena ovog zakona niti je opravdano istovremeno linearno povećanje plaća i svim  imenovanim i izabranim osobama sa najvišim koeficijentima u institucijama BiH, što uključuje i izabrane poslanike i delegate u PSBiH, članove Vijeća ministara BiH te članove Predsjedništva BiH.

Ističe se da bi se linearnom primjenom zakona i takvim povećanjem osnovice za obračun plaća u institucijama BiH za 2023. godinu, produbio ionako veliki, postojeći, nesrazmjer između najviših i najnižih plaća u institucijama BiH.

Time bi došlo i do enormnog i ničim opravdanog povećanja ionako visokih plaća izabranih i imenovanih osoba u institucijama BiH, dok bi se istovremeno plate državnih službenika i ostalog administrativnog osoblja minimalno povećale.

Poslanici su tokom diskusije o hitnom postupku uglavnom iskazali podršku predloženom zakonu.

Poslanik Nenad Grković (Za pravdu i red – lista Nebojše Vukanovića) je kazao da niko od poslanika nije za povećanje plaća imenovanim i izabranim osobama, ali da prihvatanjem ovog prijedloga „nećemo uopšte pomoći građanima BiH“.

Nenad Grković - Istinomjer

Po njegovim riječima, novac koji je predviđen za povećanje ovih plaća neće otići građanima BiH, kojima je potreban.

– Najvjerovatnije će otići na kupovinu novih automobila, pokrivanje troškova itd. Zbog toga bih predložio da sve ove novce koji su bili namijenjeni za povećanje plaća izabranim i imenovanim osobama usmjerimo na jedan fond, recimo fond institucija BiH odakle bismo mogli da pomognemo, recimo teško bolesnoj djeci ili da usmjerimo to novce u domove za nezbrinutu djecu – predložio je Grković.

Poslanik Jasmin Emrić (NES-Za nove generacije) smatra da je opravdan hitni postupak, te da danas trebaju usvojiti predloženi zakon, pogotovo što je na sjednici i prijedlog budžeta za 2023. godinu.

Podsjetio je da je u budžetu predviđeno i povećanje osnovice sa 535 KM na 600 KM.

–  To znači, ukoliko se usvoji budžet, a da nemamo ovaj prijedlog zakona, bit će povećane plaće i naknade i imenovanim i izabranim zvaničnicima – kazao je Emrić.

Poslanik Saša Magazinović (SDPBiH) složio se s tim da je hitni postupak, ne samo opravdan, nego u ovoj situaciji najbolje rješenje.

– Pozdravljam činjenicu da je Predsjedništvo BiH jednoglasno dalo podršku ovom zakonskom rješenju i uputilo ga na potvrđivanje u PSBiH – naveo je Magazinović.

Kaže da je ovim prijedlogom zakona Predsjedništvo pokazalo ono što je možda trebalo pokazati Vijeće ministara BiH, „a to je osjećaj da, pored svih benefita koje donosi povećanje budžeta na način kako je predloženo, postoji i taj element povećanja plata funkcionerima koji treba isključiti“.

Poslanik Šerif Špago (SDA) je kazao kako bi možda neki očekivali da Klub SDA ne podrži hitni postupak, s obzirom na sve što je u protekla dva-tri mjeseca parlamentrana većina radila prema prijedlogu zakona koji je ovaj klub uputio u vezi izmjena i dopuna Zakona o plaćama u institucijama BiH.

– Ali mi ćemo, svjesni odgovornosti, odnosno svjesni cilja koji smo sami sebi postavili da je neophodno donijeti ovaj zakon prije donošenja budžeta, podržati hitni postupak razmatranja predloženog zakona – kazao je Špago.

Poslanik Nihad Omerović (NiP) je također kazao da će Klub poslanika Narod i pravda, imajući u vidu suštinu, cilj koji se želi postići predloženim zakonom, podržati hitnu proceduru.

Dodao je da bi se usvajanjem ovog zakona postigao cilj koji su svi sebi postavili i za šta su se svi poslanici zalagali, a to je da se postigne uravnoteženje plaća na način da se onima sa najvišim primanjma onemogući dalje povećanje.

Poslanica Sabina Ćudić je, u ime Klub Naša stranka – BHI KF, kazala da ukoliko ovaj zakon ne bude upućen u hitnu proceduru i ne usvoje ga danas, neće podržati usvajanje budžeta.

Poslanik Zlatan Begić (DF) je kazao da će Klub poslanika Demokratske fronte podržati hitnu proceduru i sam prijedlog zakona.

Nakon diskusije poslanici su glasali i sa 33 glasa „za“, bez glasova protiv i sa šest suzdržanih glasova, odluči da predloženi zakon razmatraju po hitnom postupku.

Suzdržani prilikom glasanja o hitnom postupku bili su poslanici HDZ-a BiH.Izvor
FENA

Možda će Vas zanimati i:

Back to top button