Tuzlanski kantonVijesti

Na UKC-u Tuzla potrebno više od 150 radnika: Ovdje možete pogledati konkurse

Prijem radnika
JZU UKC Tuzla rasposao je tri Javna oglasa u kojima zapošljava veći broj medicinskog i nemedicinskog osoblja na nedoređeno vrijeme uz tromjesečni probni rad.

Za prijem radnika sa VSS u radni odnos na neodređeno vrijeme.

Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla, sa sjedištem u Tuzli, ulica Trnovac bb (u daljem tekstu: JZU UKC Tuzla)., vrši prijem u radni odnos ukupno 21 radnika VSS.  Cijeli oglas preuzmite OVDJE.

Prijem u radni odnos radnika sa VSS se vrši na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca, na sljedeća radna mjesta:

– Odgovorni inžinjer za klimatizaciju i ventilaciju – 1 izvršilac,

– Programer poslovnih aplikacija – 1 izvršilac,

– Defektolog – logoped – 2 izvršioca,

– Defektolog – surdoaudiolog – 2 izvršioca,

– Defektolog – somatoped – 1 izvršilac,

– Doktor medicine specijalista/magistar farmacije – 1 izvršilac,

– Magistar farmacije – 1 izvršilac,

– Organizator akcija darivanja krvi – 1 izvršilac,

– Medicinski fizičar za oblast radiodijagnostike – 2 izvršioca,

– Labaratorijski tehničar – 3 izvršioca,

– Radiološki tehničar – 6 izvršilaca.

Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla, vrši i prijem u radni odnos ukupno 118 zdravstvenih radnika sa SSS. Cijeli oglas OVDJE.

Prijem u radni odnos zdravstvenih radnika sa SSS se vrši na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 30 dana, na sljedeća radna mjesta:

– Medicinska sestra- tehničar (opći smjer)- 97 izvršilaca

– Medicinska sestra- tehničar (pedijatrijski smjer)- 5 izvršilaca –

Medicinska sestra – akušerka (akušerski smjer)- 5 izvršilaca –

Laboratorijski tehničar – 7 izvršilaca –

Farmaceutski tehničar – 1 izvršilac –

Sanitarni tehničar – 3 izvršioca

Javni oglas za prijem nezdravstvenih radnika sa SSS u radni odnos na neodređeno vrijeme Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla, vrši prijem u radni odnos ukupno 14 nezdravstvenih radnika sa SSS. Cijeli oglas OVDJE.

Prijem u radni odnos radnika se vrši na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 30 dana, na sljedeća radna mjesta:

– Voditelj medicinske dokumentacije – 5 izvršilaca

– Čuvar – 5 izvršilaca

– Tehnički sekretar – 2 izvršioca

i  Električar na održavanju postojenja I instalacija – 2 izvršioca.

Svi kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uslove: 

– da su državljani Bosne i Hercegovne,

– da imaju najmanje 18 godina života,

– da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova za koje se prijavljuju.

Rok za prijavu kandidata je osam dana od dana objave oglasa (24.11.) u dnevnim novinama Oslobođenje.  Možda će Vas zanimati i:

Back to top button