BiH

Mrkonjić-Grad – Mjesto Prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a spominje se još samo 25. novembra

Prvo zasjedanje ZAVNOBiH-a počelo je u Mrkonjić-Gradu 25. novembra 1943. u 19 sati. Završeno je iste noći (26. novembra) u 4 sata ujutro.

Mrkonjić-Grad, gradić u zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine smještenom gotovo na sredini udaljenosti između Sarajeva i Bihaća, mjesto u kojem je prije 74 godine održano Prvo zajedanje ZAVNOBiH-a na kojem su donesene odluke o obnovi državnosti Bosne i Hercegovine, spominje se uglavnom još samo na današnji dan, 25. novembar.

Prvo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja BiH-ZAVNOBiH, koje je bilo i konstituirajuća skupština, održano je uz prisustvo 141 delegata, od 173 delegovanih. ZAVNOBiH je osnovan kao centralno političko predstavništvo Narodnooslobodilačkog pokreta (NOP-a) i najvišeg organa narodne vlasti Bosne i Hercegovine.

Odbornici su usvojili Rezoluciju ZAVNOBiH-a i Proglas narodima BiH u kojima se ističe da ubuduće BiH i njene narode u zemlji i inostranstvu, mogu zastupati i predstavljati samo ZAVNOBiH i AVNOJ.

Ovim aktima je izražena i odlučnost naroda BiH da njihova zemlja, koja nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, nego i srpska i muslimanska i hrvatska, bude zbratimljena zajednica u kojoj će biti osigurana puna ravnopravnost svih Srba, Muslimana i Hrvata. Na zasjedanju je izabrana delegacija od 58 članova, koja će predstavljati BiH na Drugom zasjedanju AVNOJ-a (29. novembar 1943). Istovremeno je konstituisano Predsjedništvo ZAVNOBiH-a, sastavljeno od 31 člana, sa dr. Vojislavom Kecmanovićem, ljekarom iz Bijeljine, kao predsjednikom.

Gotovo ništa od starog sjaja

U Mrkonjić-Gradu se nalazi spomen-muzej prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a, kao i Dom ZAVNOBiH-a, koji predstavlja centar kulturnog i društvenog života grada, a koji je otvoren 27. novembra 1973. u okviru proslave 30-godišnjice prvog zasjedanja.

Paučina, polupana stakla na provaljenim ulaznim vratima, uništeni pod na kojem su razbacane slike i pisane poruke na panoima, prislonjene uza zidove, i uništene stolice na bini prizor je koji je ranije zatekla ekipa Anadolu Agency (AA) u kući, u Mrkonjić-Gradu, u kojoj je prije 74. godine, 25. i 26. novembra, održano Prvo zajedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine (ZAVNOBiH) na kojem je potvrđen kontinuitet državnosti Bosne i Hercegovine u novijoj historiji.

Na podu uza zid, umjesto na ulazu, stoji mermerna ploča koja svjedoči o istorijskom značaju objekta, na kojoj je napisano: 25. i 26. novembra u ovoj zgradi održano je Prvo zasjedanje ZAVNOBiH-a na kojem su udareni temeljni zbratimljene, slobodne i ravnopravne Bosne i Hercegovine u Federativnoj i demokratskoj Jugoslaviji.

Na stepeniku ka bini prašnjava i oštećena parola – Živjeli naši veliki saveznici – Sovjetski Savez, Engleska i Amerika.

Dokaz je to da tako važno mjesto historijsko mjesto za Bosnu i Hercegovinu “živi” samo jedan dan – kada delegacije dođu da obilježe događaj. I, ponovno, tek naredne godine, na isti datum.

ZAVNOBiH je bio najviši državni organ antifašističkog pokreta u Bosni i Hercegovini tokom Drugog svjetskog rata, te se razvio kao nosilac bosanskohercegovačke državnosti. Njegov predsjednik je bio Vojislav Kecmanović.

Upravo pisanu poruku prvog predsjedavajućeg ZAVNOBiH-a dr. Vojislava Kecmanovića zatekli smo na podu prislonjenu uza zid. Na njoj ispod slike dr. Kecmanovića, piše:

“Jedan od drugova reče mi danas: držimo nešto što nijedna porobljena zemlja na svijetu ne može da drži, a to je parlamentarno zasjedanje. Naša vojska i narod, i politika naših vođa zaista su ostvarili čuda… Fašisti su mislili da je Jugoslavija neko kukavičko kopile, da u njoj, ne živi duh slobode. Međutim, velike pobjede koje je za dvije i po godine ostvarila naša narodnooslobodilačka vojska pribavili su nam priznanje saveznika, a respekt od neprijatelja. Naša vojska, koja raste iz dana u dan, pokazuje danas čitavom svijetu da naši neprijatelji nisu uspjeli da uguše slobodarski i borbeni duh naših naroda.”

Malo je ostalo od tadašnjega sjaja. U kući u kojoj je održano Prvo zajedanje ZAVNOBiH-a nismo zatekli čak ni biste njegovog prvog predsjedavajućeg dr. Vojislava Kecmanovića i sekretara Hasana Brkića. Samo postolja na kojima su stajali našli smo, i to u holu Kulturno-sportskog centra Mrkonjić-Grada udaljenom nekoliko stotina metara od kuće u kojoj je održano Prvo zasjedanje ZAVNOBiH-a.

Od svih bista sačuvana je na postolju jedino ona Đure Pucara – Starog, ali i ona vidno oštećena. Jedini autentični predmeti iz 1943. koji su donekle sačuvani su dijelovi drvenih stolica. Ali, i one su znatno oštećene i upropaštene.

Nacionalni spomenik koji propada

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH 6. novembra 2002. godine je Muzej I zasjedanja Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja (ZAVNOBiH-a) u Mrkonjić-Gradu zajedno sa stalnom muzejskom postavkom i enterijerskom opremom, proglasila nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Odlukom je Vlada Republike Srpske bila dužna da preduzme odgovarajuće pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere za zaštitu, konzervaciju, prezentaciju i rehabilitaciju nacionalnog spomenika iz tačke i ove odluke. Vlada Republike Srpske bila je dužna i da obezbijedi sredstva za izradu i sprovođenje potrebne tehničke dokumentacije u cilju vraćanja objekta Muzeja i zasjedanja ZAVNOBIH-a u Mrkonjić-Gradu u stanje prije 1992. godine. S obzirom na istorijski značaj objekta Muzeja i zasjedanja ZAVNOBIH-a u Mrkonjić-Gradu potrebno je, navedeno je tada u odluci Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, da se pristupi izradi detaljnog plana zaštite i obnove objekta.

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske bilo je dužno je da prikupi podatke o pokretnim dobrima koja su se nalazila u objektu i izvrši njihov povrat, nakon čega je bilo dužno da dostavi te podatke Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika.

Objekat je, inače, namjenski izgrađen 1896. godine kao trgovina. Zgrada u kojoj je održano Prvo zasjedanje ZAVNOBiH-a, 1943. godine, vlasništvo je porodice Gašić, koji su u tom objektu do 1941. godine držali kafanu. U avgustu 1942. godine pomenuta zgrada pretvorena je u Dom kulture. Objekat je 1953. godine, odlukom Izvršnog vijeća SR BiH, pretvoren u Muzej I zasijedanja ZAVNOBIH-a. U okviru pripremnih aktivnosti na obilježavanju desetogodišnjice Prvog zasjedanja ZAVNOBIH-a, opštinski organi vlasti Opštine Mrkonjić-Grad su pristupili preuređenju i adaptaciji same zgrade i okolnog dvorišta (skidanje krova, preuređenje enterijera, postavka istorijskih dokumenata, uređenje prostora oko objekta).

Možda će Vas zanimati i:

Back to top button