BiH

CIK izdao upozorenje političkim subjektima
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) izdala je upozorenje političkim subjektima, a koje se odnosi na prikupljanje potpisa podrške birača za učešće na izborima.

Kako su pojasnili iz CIK-a, prijava za ovjeru učešća na izborima političke stranke ili nezavisnog kandidata sastoji se od spiska koji sadrži ime i prezime, originalan potpis, broj važeće lične karte i jedinstveni matični broj svakog birača upisanog u Centralni birački spisak koji podržava prijavu političke stranke ili nezavisnog kandidata.

“Političke stranke ili nezavisni kandidati, dužni su potpise prikupljati samo na obrascima koje im dodijeli Centralna izborna komisija BiH. Ostali obrasci, koje dostavi politička stranka ili nezavisni kandidat, ne uzimaju se u obzir. Bitno je naglasiti da obrazac za potpise također sadrži ime i prezime, broj važeće lične karte, originalni potpis i jedinstveni matični broj osobe koja je odgovorna za prikupljanje potpisa podrške,” naveli su iz CIK-a.

Dodaju da odgovorna osoba svojim potpisom potvrđuje vjerodostojnost i istinitost prikupljenih potpisa podrške.

“CIK je 2020. godine utvrdio da se na obrascima za prikupljane potpisa podrške nalaze i potpisi za umrle osobe, o čemu je podnijela 173 prijave nadležnim tužilaštvima. U vezi s naprijed navedenim upozoravamo odgovorne osobe za prikupljanje potpisa podrške birača da to rade u skladu sa zakonom i da se ne dovedu u situaciju da počine ‘protupravno djelo koje je zakonom propisano kao krivično djelo, čija su obilježja propisana zakonom i za koje je zakonom propisana krivičnopravna sankcija,” poručili su iz CIK-a.

Napomenuli su i to da rok za podnošenje prijava političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na Općim izbprima 2022. godine ističe u petak 20. maja ove godine u 16:00 sati.Izvor
Ba.n1info.com

Možda će Vas zanimati i:

Back to top button