Tuzlanski kanton

Vlada TK – Ubrzo početak rada Centra za autizam „Meho Sadiković“ u Tuzli

Danas je Vlada prihvatila informaciju o realizaciji aktivnosti na uspostavljanju Centra za autizam Tuzla. Prema ovoj informaciji, nakon što su u 2021. godini završeni građevinski radovi i izvršen je tehnički prijem objekta Centra, ovaj objekat dobio je i upotrebnu dozvolu.

S druge strane interresorna radna grupa je izradila Zakon o osnivanju Javne ustanove Centar za autizam Tuzla, kojim je predviđeno da se u Budžetu TK za 2022. godinu osigura 692.000 KM za nesmetano funkcionisanje Centra. Imenovane su upravljačke i rukovodne strukture Centra sa zadatkom da utvrde unutrašnju organizaciju i sistematizaciju, da izvrše prijem radnika po sistematizaciji Centra, a uporedo s tim pokrenu i proces nabavke potrebne opreme. U 2022. godini Vlada Tuzlanskog kantona je donijela standarde i normative Javne ustanove Centar za autizam „Meho Sadiković“ Tuzla, čime je stvoren okvir za početak rada ove ustanove.

Standardima i normativima propisani su zajednički minimalni standardi za početak rada JU Centar za autizam „Meho Sadiković“ Tuzla, zajednički i posebni minimalni standardi za obavljanje djelatnosti zdravstvene zaštite, odgoja i obrazovanja i socijalne zaštite u Ustanovi.

Zajednički minimalni standardi, zahtjevi su koje ustanova treba ispuniti, a odnose se na lokaciju, građevinski objekat, prostor, opremu, kapacitet, dnevnu i noćnu smjenu, kućni red, održavanje higijene, ishranu, angažovanje stručnih i drugih radnika kao i usluge koje ustanova pruža nezavisno od korisničke grupe kojoj je usluga namijenjena.

U narednom periodu očekuje se i donošenje i usvajanje preostalih pravnih akata koji su neophodni za rad Centra, a po čemu će uslijediti prijem radnika u radni odnos, za što je Vlada predvidjela sredstva u Prijedlogu Budžeta TK za 2023. godinu, te i konkretan početak rada Centra.

Možda će Vas zanimati i:

Back to top button