BiH

Velika potreba za radnom snagom u BiH


Enorman odlazak mladih ljudi, odnosno odliv radne snage iz Bosne i Hercegovine, između ostalog, otvara i pitanje stvaranja pretpostavki za zapošljavanje migranata iz drugih zemalja, odnosno njihovog integriranja u bh. tržište rada u skladu s potrebama poslodavaca.

Istaknuto je to danas uoči konferencije pod nazivom “Prepoznajmo potencijal radnih migracija u Bosni i Hercegovini: Dokazi i naredni koraci“, koja se održava u Sarajevu u organizaciji Međunarodne organizacije za migracije (IOM).

Konferencija je prilika da se analiziraju razlozi koji dovode do negativnog trenda u pogledu očuvanja ljudskih resursa u BiH, ali i da se sagledaju promjene koje je neophodno učiniti kako bi se migranti na pravi način integrirali u bh. društvo i iskoristio njihov puni potencijal.

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić je tim povodom kazao kako je konferencija i prilika za predstavljanje svega onoga što su Vlada Federacije i resorno ministarstvo uradili na planu rada, zapošljavanja i zaštite na radu.

Istaknuo je kako je taj angažman orijentiran na zadržavanje mladih u zemlji, potcrtavajući kako to pitanje nadilazi svaku politiku, odnosno da predstavlja pitanje opstanka, generalno, društva i domovine, budući da BiH bilježi najveći broj odlazaka u Evropi (srazmjerno broju stanovnika op. a.) u proteklom periodu.

U tom je kontekstu najavio Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, podsjećajući kako je Federalna vlada na protekloj sjednici usvojila Strategiju zapošljavanja FBiH do 2030. godine.

– Ono na čemu, također, radimo intenzivno jeste strategija demografskog razvoja i oporavka FBiH – kazao je Delić u izjavi za medije, navodeći kako bi u narednih šest mjeseci ta strategija trebala biti kompletirana.

Napomenuo je kako se intenzivno radi i na ‘garanciji za mlade’ i da je ostvaren pristup globalnoj platformi ekonomske brige, fokusirane na osnaživanje, posebno žena na tržištu rada, te da se radi o aktivnostima koje su podržane od agencija UN-a.

Na upit u vezi sa zapošljavanjem migranata u FBiH, ministar Delić je kazao kako u vezi s tim prostora ima, pogotovo kada su niskoakumulativne grane privrede u pitanju, ali da je nužno uskladiti legislativu, budući da je zapošljavanje stranaca na državnom nivou i u nadležnosti tri ministarstva.

– Stav Ministarstva rada i socijalne politike FBiH jeste da ne smijemo zapošljavati ljude izvana, ukoliko imamo domaći potencijal kojem treba posvetiti dužnu pažnju i omogućiti bolje prilike – kazao je Delić, uz opasku da je tek onda moguće razmišljati o uvozu radne snage.

Referirajući se na spomenuta pitanja, ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju RS Zlatan Klokić naglasio je kako je vlada tog bh. entieta imenovala radnu grupu za demografsku obnovu te izvršila određenu analizu po pitanju mladih ljudi, odnosno o tome gdje oni vide sebe u budućnosti – da li na tržištu rada BiH ili van granica zemlje.

– Kada govorimo i o perspektivi BiH po pitanju ulaska u članstvo Evropske unije (EU), smatram da upravo ulazak u EU treba da bude šansa kada se radi o radnoj snazi, a kako bi našim ljudima koji su veoma značajni u dijaspori i na tržištu rada zapadnih zemalja omogućili povratak u BiH – kazao je Klokić.

Ocijenio je kako je preostalo još mnogo izazova, te da je potrebno da tržište rada brže reagira i donosi odluke.

Odgovarajući na upit u tom kontekstu, ministar Klokić je kazao kako treba podsticati investitore da kreiraju bolje plaćena radna mjesta, kao što su npr. ona u IT sektoru i sektoru energetike u kojem BiH ima velike i neiskorištene potencijale.

Održavanje spomenute konferencije pozdravila je šefica Misije IOM-a za BiH i regionalna koordinatorica za zapadni Balkan Laura Lungarotti, ocijenivši kako je to prilika da se sagledaju različiti aspekti radnih migracija.

– Moramo da istražimo ovu dimenziju, odnosno sagledamo socio-ekonomsku ulogu migranata kada se radi o društvu i privredi BiH – kazala je Lungarotti, izražavajući zadovoljstvo što je konferencija okupila sudionike iz akademskih i političkih krugova, ali i poslodavce.

Podsjetila je kako su u proteklom periodu izvršene konsultacije radi sagledavanja promjena koje je neophodno izvršiti kako bi pravovremeno i učinkovito pristupili rješavanju problema radnih migracija u BiH.

Lungarotti, istovremeno, ističe kako postoji velika potreba za radnom snagom u BiH, posebno u turizmu i IT sektoru, te građevinarstvu i oblasti zdravstva, potcrtavajući kako je u tom pogledu potrebno iznaći odgovarajuća sistemska rješenja.

Poručila je kako je IOM posvećen tim pitanjima, te da će ta problematika biti u fokusu u narednom periodu, a kako bi se omogućilo kreiranje odgovarajućih politika i intervencija, uključujući neophodne mjere i aktivnosti u BiH.

Kako je medijima prezentirano, na inicijativu IOM-a kreirana je studija koja se odnosi na stavove poslodavaca o integraciji migranata na tržište rada u BiH, a radi se o istraživanju kojim je obuhvaćeno 60 kompanija iz BiH.

Ključni nalazi te studije pokazuju kako je čak 67 posto poslodavaca u BiH zainteresirano za zapošljavanje radnika migranata, kao i da 65 posto njih treba podršku nadležnih tijela za njihovo zapošljavanje.Možda će Vas zanimati i:

Back to top button