BiHZaštita okoliša

Udruženje za zaštitu okoliša i unaprjeđenje turizma – STEP: Lokalne zajednice su temelj, početna i završna tačka svakog koraka koji napravimo.
Neprofitna, nevladina organizacija Udruženje za zaštitu okoliša i unaprjeđenje turizma – STEP svoj opseg djelovanja usmjerava prema edukaciji, promovisanju, upravljanju, korištenju i unaprjeđenju u oblasti turizma i zaštite okoliša.

Ovu organizaciju osnovala je grupa studenata Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu 2017, s ciljem korištenja stečenog znanja iz stručne oblasti i njegovog primjenjivanja u dosada slabo razvijenim oblastima u Bosni i Hercegovini. Njihov primarni cilj je bio doprinos razvoju jačanja društvene svijesti o problemu zaštite okoliša koji je sve češći problem u svijetu. Prema riječima aktiviste ovog udruženja Kemala Hodžića, njihovi članovi žele postati aktivni učesnici u razvoju svijesti o problemu ugrožavanja životne sredine. Njihovo djelovanje osim zaštite okoliša uključuje i aktivnosti koje su vezane za razvoj turizma. Bosna i Hercegovina kao država puna prirodnih i kulturno-historijskih resursa predstavlja izuzetan potencijal za društveno-ekonomski razvoj, koji je u potpunosti neiskorišten zbog stihijskog i neprofesionalnog djelovanja i razvoja. Cilj STEP-a u oblasti turizma je pružiti savremene i inovativne modele i planove u cilju unapređenja turizma kroz turističko planiranje, zaštitu prirodnih i kulturnih dobara, te implementirati održivi razvoj u procesu turističkog planiranja.

Članovi ove nevladine organizacije su u sklopu svog programa turizma, organizovali okrugli sto koji je imao za cilj okupljanje najrelevantnijih faktora u oblasti turizma u općini Vogošća. Tom prilikom, razgovarano je o problemima sa kojim se suočavaju svi djelatnici i načinima na koje bi se moglo zajednički djelovati kako bi se unaprijedilo stanje u oblasti turizma. Na okruglom stolu su identifikovane neke od prioritetnih tačaka na kojima je potrebno raditi. Prema riječima člana ove nevladine organizacije Kemala Hodžića, na okruglom stolu je zaključeno kako je neophodno uspostavljanje zajedničkog tijela u Vogošći u oblasti turizma sa ciljem jačanja zajedničkog djelovanja lokalnih turističkih aktera. U nastavku Hodžić navodi, kako je iskazana potreba za uspostavljanjem uloge službenika u turizmu u ovoj jedinici lokalne samouprave, koji je zadužen za potrebe razvoja i djelovanja turizma u lokalnoj zajednici, koji bi bio direktna poveznica lokalnih turističkih aktera i općinske administracije kao i medijator u odnosima sa višim instancama u oblasti turizma.

„Istakli smo nužnost konkretnijeg povezivanja Vogošće sa Kantonalnom institucijom za turizam Visit Sarajevo sa ciljem pozicioniranja Vogošće kao dostupne destinacije za vikend turizam, uz uvažavanje dostupnih resursa. Ukazali smo na potrebu za kreiranjem konkretnije ponude prema kojoj će se Vogošća pozicionirati kao turistička destinacija uz adekvatno i neophodno brendiranje i marketing. Osim toga, kazali smo kako je važno unapređenje svih oblika infrastrukture (smještajni kapaciteti, ugostiteljski kapaciteti) kao i podrške za kreiranje selektivnih oblika turizma koji su direktno vezani sa ruralnim turizmom, primarno agroturizmom na prepoznatljivim lokalitetima sa ciljem poboljšavanja ponude. Za kraj, istakli su esencijalnu nužnost uspostave zajedničkih inicijativa i koordinisanog rada i sudjelovanja u kreiranju projekata i projektnih prijedloga sa ciljem postizanja jačih i uspješnijih aplikacija za dodjelu finansijskih sredstava iz lokalnih i evropskih grantova, povećavajući izglede za podršku i realizaciju planiranih projekata,“ kazao je Kemal Hodžić.

Turizam i okoliš kao oblasti imaju neraskidivu vezu i direktno su vezane jedna za drugu kroz težnju ka održivosti. Stoga turizam i zaštita okoliša predstavljaju izuzetno važan aspekt razvoja Bosne i Hercegovine. Turizam ne samo da doprinosi ekonomiji Bosne i Hercegovine, već igra ključnu ulogu u očuvanju kulturne i prirodne baštine. Očuvanje okoliša postaje imperativ obzirom na sve izazove sa kojim se suočava društvo, a koji svoje uzroke imaju na globalnom nivou.

„Općine i gradovi imaju ključnu ulogu u promovisanju održivog turizma, učinkovitom upravljanju destinacijama te osmišljavanju politika koje uravnotežuju ekonomske potrebe s očuvanjem okoliša. Njihova uloga seže od infrastrukturnog razvoja, implementacije ekoloških standarda do edukacije stanovništva o važnosti očuvanja okoliša, čime postaju ključni faktori u dugoročnom prosperitetu turističkog sektora u Bosni i Hercegovini,“ pojašnjava Hodžić.

Kroz djelovanje STEP-a velika pažnja posvećena je radu sa mladima putem radionica. Na taj način, mladima se daje platforma za izražavanje, kao i prilika da steknu nova znanja i vještine. Shodno tome u kontinuitetu organizuju se razni vidovi radionica. Hodžić napominje kako su kao organizacija članovi i općinskog vijeća mladih Ilidža. Organiziranje radionica o volontiranju, aktivizmu mladih, timskom organiziranju i rješavanju ključnih problema na Ilidži privuklo je značajan interes, što potvrđuje njihovu želju za aktivnim sudjelovanjem u lokalnoj zajednici.

„Mladi su tokom radionica iskazali entuzijazam i angažman, postavljajući konkretna pitanja o načinima uključivanja i rješavanju izazova. Njihove poruke ukazuju na potrebu za stvaranjem održivih inicijativa, promociji timskog duha i saradnje, te naglašavaju važnost rješavanja konkretnih lokalnih problema. Mladi su izrazili želju za izgradnjom pozitivnog društvenog utjecaja kroz volontiranje te ističu potrebu za podrškom i resursima kako bi ostvarili svoje ideje i doprinijeli razvoju Ilidže. Zaključak radionice se može sumirati kroz njihovu spremnost na aktivno sudjelovanje u stvaranju pozitivnih promjena u lokalnoj zajednici kroz poticanje novih inicijativa koje teže društvenoj odgovornosti,“ pojasnio je Hodžić.

U nastavku Hodžić navodi kako je rađeno na unaprjeđenju turističke signalizacije duž planinarske staze Motka u Vogošći, omogućavajući nezaboravno iskustvo planinarenja uz informacije o ruralnim elementima. Pojašnjava kako je signalizacija jedan od najbitnijih segmenata turizma, jer bez kvalitetnog putokaza nemoguće je zaputiti se u bilo kakav oblik putovanja. Ističe kako je kroz projekat Rural Vogošća, a koji je podržan od strane Turističke zajednice Kantona Sarajevo i Općine Vogošća, kreirano nekoliko različitih rezultata, a signalizacija je jedan od njih.

„Rad na unaprjeđenju turističke signalizacije duž planinarske staze Motka bio je ključan za obogaćivanje šireg prostora kao i stvaranja novih vrijednosti koje mogu poboljšati iskustva planinarenja. Kroz postavljanje informativnih tabli i znakova, omogućeno je planinarima pružanje relevantnih informacija o planinarskoj stazi Motka, njenim karakteristima kao i ruralnim elementima, obogaćujući njihovo razumijevanje okoline. Svaka postavljena tabla predstavlja važan vodič kroz prirodne i kulturne znamenitosti, pružajući ne samo smjernice nego i kontekstualno znanje o području. Slobodno se može reći da su planinari tako dobili dodatni sadržaj koji mogu da koriste za svoje potrebe. S unaprijeđenjem turističke signalizacije, Motka postaje još prepoznatljivija destinacija koja potiče povezanost s prirodom i lokalnom kulturom, stvarajući nezaboravna iskustva za sve posjetioce,“ kazao je Hodžić.

Kada je u pitanju interes mladih za aktivnosti filantropskih nevladinih organizacija, Hodžić napominje kako je generalno važno govoriti o mnogim temama, ali je i pitanje da li društvo generalno razgovara ili sluša na pravi način. Osim toga, pojašnjava kako je dobro pitanje da li danas u Bosni i Hercegovini postoji filantropija u pravom smislu te riječi ili se dešava sporadično i po potrebi. Ističe kako je njegovo mišljenje da filantropija mora imati jednu od ključnih uloga jer promoviše društvenu odgovornost i podržava različite inicijative.

„Za razliku od perioda od prije 10 i više godina, mišljenja smo da je interes mladih za aktivnosti nevladinog sektora dosta veći. Naravno veliku ulogu u tome igra i veći broj organizacija civilnog društva, pojačane aktivnosti na društvenim mrežama i promjene ponašanja NVO sektora prema mladima, gdje su im se vrata polako počela otvarati. Naravno veliku ulogu u svemu ima i težnja za pozitivnim promjenama, djelovanjem i aktivnim sudjelovanjem u rješavanju problema u lokalnoj zajednici. Na taj način se mladima pruža prilika da izraze svoje vrijednosti, sudjeluju u projektima te razvijaju svijest o globalnim i lokalnim izazovima. Govor o filantropiji također potiče dijalog o socijalnoj pravdi i jednakosti, što je važno za formiranje svijesti mladih o društvenim pitanjima. Kroz aktivno sudjelovanje u nevladinom sektoru, mladi razvijaju vještine liderstva, suradnje i razumijevanja sistema, što ih čini ključnim akterima u izgradnji društva temeljenog na solidarnosti i empatiji,“ navodi Hodžić.

Za kraj, Hodžić smatra kako se društvo mora transformisati. Osim toga, neophodno je više se fokusirati na uspjeh i uspješne priče te ih stavljati u prvi plan.

„Trebamo mijenjati sistem vrijednosti i težiti otvorenosti prema učenju, istraživanju, različitim perspektivama i kreiranju novih vrijednosti. Uz takav pristup potrebno je konkretno djelovati na promjeni stanja, sa posebnim fokusom na lokalne zajednice jer su one temelj svega, početna i završna tačka svakog koraka koji napravimo i tek tada možemo reći da smo spremni za napredak,“ kaže za kraj Hodžić.Izvor
Snagalokalnog.ba

Možda će Vas zanimati i:

Back to top button