Istaknuto

U toku radovi na čišćenju korita rijeka Jale i Soline

Služba za komunalna poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica provodi redovne aktivnosti na poslovima čišćenja regulisanih korita rijeka Jale i Soline, a na osnovu okvirnog sporazuma o izvođenju radova na održavanju i čišćenju planiranih vodotoka na području grada Tuzle.

Radovi se izvode planski u skladu sa ugovorenom dinamikom i obimom, a u ovom ciklusu i ovakvim vremenskim uslovima obuhvataju regulisane dijelove korita rijeka Soline i Jale počev od mjesnih zajednica Solina i Sjenjak na sjeveru i istoku do Mjesne zajednice Bukinje na zapadu.

Trenutno su završeni radovi čišćenja dijela korita od naslaga u Mjesnoj zajednici Centar, na lokalitetu kod Mašinske škole, a u toku su radovi čišćenja korita rijeke Soline kod ušća u rijeku Jalu blizu Male pijace.

U toku ove sedmice planiran je nastavak radova na čišćenju regulisanog korita rijeke Jale od Mjesne zajednice Sjenjak do Mjesne zajednice Batva.

Možda će Vas zanimati i:

Back to top button