Totalno pozitivna ličnost godine

Dragi čitaoci, dajte nam svoje prijedloge za ličnosti koje su uspjele da poprave utisak o godini iza nas!

Ko je po vašem mišljenju TOTALNO POZITIVNA LIČNOST 2020?

Možete kandidovati najveće face 2020-e u raznim kategorijama. Pomozite nam da nagradimo najbolje.

  Prijavljujem

  Ime i prezime kandidata/kinje

  Prebivalište kandidata/kinje

  Kontakt kandidata/kinje (telefon/email)

  U koju od ponuđenih kategorija se nominuje kandidat/kinja:

  Kratka biografija kandidata/kinje

  Fotografija kandidata/kinje

  Linkovi za video materijale: youtube, facebook itd.(Nije obavezno)
  Informacije o nominatoru (samo ukoliko nominujete drugu osobu)

  Kontakt nominatora (telefon/email)