Vijesti

Svjetski dan Roma: U BiH se i danas suočavaju sa kršenjem osnovnih prava

Svjetski je dan Roma koji se obilježava od 1971. godine kada je održan prvi Svjetski kongres Roma u Londonu, a predstavnici Roma iz 25 zemalja osnovali su Romsku uniju.

Romi su najbrojnija nacionalna manjina u Bosni i Hercegovini. Iako su ostvareni brojni pomaci s ciljem punog uključivanja Roma u sve društvene tokove, prvenstveno u kontekstu uspostavljanja zakonodavnog i institucionalnog okvira, Romi u BiH se i danas suočavaju sa kršenjem njihovih osnovnih prava te je potrebno nastaviti aktivno djelovanje u tom pravcu na svim nivoima vlasti te osigurati bolji pristup u ostvarivanju njihovih socijalnih, ekonomskih i kulturnih prava.

Izvor
N1info.ba

Možda će Vas zanimati i:

Back to top button