Zaštita okoliša

Snaga lokalnog – Ekološko udruženje „Jezero“
Šerići, lokalna zajednica u sjeveroistočnoj Bosni, pokraj grada Živinica, mjesto je gdje se priroda susreće sa snagom zajednice. U ovom mjestu danas se nalazi sjedište Ekološkog udruženja “Jezero” koje predvodi entuzijastični i predani Amir Tursunović.

Možda će Vas zanimati i:

Amir Tursunović, rođeni Šerićanin, magistar tehničkih nauka, nakon završetka studija, odlučio je ostati vjeran svom malom mjestu. Odluka koja će, kako se ispostavilo, postati ključna za pozitivne promjene koje će uslijediti.

Kada ga je jedan dobar prijatelj nagovarao da se preseli u Živinice, obližnji grad, jer su uslovi za život tu mnogo bolji, on mu se zahvalio na prijedlogu i rekao da je on odlučio ostati u Šerićima, ali da će sve uraditi da uslovi za život u njegovom malom mjestu postanu isti ili bolji nego u gradu. Godine 2005. osniva Ekološko udruženje “Jezero” sa željom da pokrene promjene koje će ići u korist lokalne zajednice. Nakon 18 godina aktivističkog angažmana u lokalnoj zajednici on smatra da je taj cilj i ostvaren.

„Smatram da su Šerići dobar primjer za naše mlade ljude koji bi umjesto odlaska u inostranstvo trebali ostati u svojoj državi, i uraditi sve što je u njihovoj moći da uslovi u našoj zemlji postanu isti ili bolji nego u nekoj od „obećanih“ zemalja.“

Dosadašnji rad udruženja – spoj lokalnog i globalnog

Udruženje djeluje u tri međusobno povezana područja: ekologija, rad sa mladima i razvoj zajednice. Prvi koraci udruženja bili su usmjereni ka rješavanju problema otpada. Volonteri udruženja organizirali su brojne akcije čišćenja rijeka i uklanjanja divljih deponija. Uslijedila je inicijativa za uspostavu organizovanog sedmičnog odvoza otpada, što je vrlo brzo postalo sistemsko rješenje za čitav zapadni dio općine Živinice i šire.

No, udruženje nije stalo samo na rješavanju problema otpada. Svoj fokus proširilo je na podizanje svijesti o očuvanju prirode. Uz podršku lokalnog stanovništva, postigli su značajne rezultate u primarnoj redukciji otpada.

“Kroz akcije čišćenja rijeka okupljeno je i aktivirano više od 80 mladih. Najbolje volontere smo nagradili slanjem na Omladinske kampove i razne edukacije za mlade u BiH i šire. Mladi su se vraćali sa novim znanjima i idejama u mjesto“ navodi Amir Tursunović, predsjednik udruženja.

Omladinski centar, pokrenut unutar udruženja, postao je središte okupljanja i obrazovanja. Besplatne edukacije iz računarstva, engleskog jezika i drugih oblasti pružile su mladima priliku za sticanje dodatnih znanja. Organizirane su različite sekcije, uključujući folklornu i izviđačku, kako bi se poticala aktivnost i zajedništvo.

„Tako smo odlučili da napravimo Omladinski centar. Dio starog društvenog doma smo uredili i opremili. Nabavili smo namještaj, tablu, računare i obezbijedili smo priključak za internet. Organizovali smo obilaske naprednih organizacija kako bi vidjeli primjere dobre prakse. Naša ekipa je obišla Proni – Brčko, Kult-Gradačac, Teledom-Šekovići, Piinkland –Banovići.

U Omladinskom centru smo pokrenuli besplatne edukacije iz oblasti primjene računara, engleskog jezika, drugog neformalnog obrazovanja i sl. Formirali smo folklornu sekciju koja je kasnije registrovana kao posebno udruženje građana Kulturno umjetničko društvo „Modrački mornari“. Formirali smo i izviđačku sekciju koja je uspostavila suradnju sa raznim udruženjima izviđača iz BiH. Za potrebe Omladinskog centra, nabavili smo sto za stoni tenis kako bi u centru imali i sportske sadržaje,“ navodi Tursunović.

Angažman ekološkog udruženja nije stao samo na lokalnom nivou. Krajem 2009. EU “ JEZERO“ je završilo proces akreditacije za rad u evropskim programima za volontiranje mladih. Ova akreditacija omogućila je suradnju sa dva univerziteta iz Turske. Kroz nekoliko zajedničkih projekata 30 volontera je boravilo prosječno po dva mjeseca u Šerićima. Ovi volonteri provodili su aktivnosti u Omladinskom centru. Nove ideje su dolazile u mjesto putem ovih interakcija, ali su i mještani lokalne zajednice Šerići poslali svoje ideje u svijet. Tursunović navodi : „Kroz programe mobilnosti nekoliko naših članova smo poslali u Finsku i Tursku Ova razmjena znanja i ideja obogatila je lokalnu zajednicu i otvorila vrata internacionalnom volontiranju.

Svjedočimo i konkretnim infrastrukturnim promjenama koje su pokrenute iz ovog udruženja. Izgradnja kanalizacionog kolektora, ulične rasvjete, sportskih terena, dječijih zabavnih parkova i druge inicijative postale su realnost zahvaljujući Amirovim naporima i angažmanu članova udruženja.

Zadovoljstvo je vidjeti kako jedna mala zajednica, vođena vizijom i entuzijazmom, može postići značajne promjene. Amir Tursunović i Ekološko udruženje “Jezero” pružaju nadu i inspiraciju ne samo Šerićima, već i čitavoj Bosni i Hercegovini. Njihova priča ukazuje na to da se pozitivne promjene mogu ostvariti kroz lokalnu inicijativu, zajednički rad i predanost cilju. Ovo je primjer koji bi mladi ljudi trebali uzeti kao motivaciju da ostanu u svojoj domovini i doprinesu njenom razvoju.

Lokalna ekologija i održivi razvoj

Jedna od ključnih faza razvoja Ekološkog udruženja “Jezero” bila je posvećenost očuvanju prirodnih resursa u Šerićima i šire. Na samom početku, članovi udruženja prepoznali su bogatstvo lokalnog okoliša – rijeke, jezera, močvara, šume…, te odlučili djelovati u cilju očuvanja ovih prirodnih blaga.

Akcije čišćenja rijeka nisu bile samo korak ka rješavanju problema otpada, već su predstavljale i snažan signal lokalnom stanovništvu o važnosti očuvanja prirode i vodnih resursa. Ove aktivnosti nisu samo rješavale lokalne ekološke probleme , već su okupljale i aktivirale mlade ljude u zajednici.

Kroz jedan od projekata koji je finansiran od strane Fondacije „Mozaik“ udruženje je pristupilo izradi Strateškog plana za razvoj Šerića. Ovaj dokument, koji je predstavljao rezultat pažljivog promišljanja i suradnje s lokalnim stručnjacima, postavio je smjernice za projekte koji će unaprijediti infrastrukturu i kvalitetu života.

Projekti poput kanalizacionog kolektora, ulične rasvjete, sportskih terena i dječijih parkova postali su sastavni dio ovog plana. Ovaj holistički pristup razvoju, gdje se uzima u obzir ekonomska, socijalna i ekološka dimenzija, postavio je Šeriće na put održivog razvoja.

Naročito autentično za Šeriće je potpuno autonomno rješenje vodosnabdijevanja u mjestu. Šerići su tokom posljednjih pet decenija izgradili sopstveni vodovod iz lokalnog samodoprinosa. Trenutno je u toku gradnja i proširenje novog postrojenja u mjestu. Lokalnim vodovodom upravlja lokalno udruženje građana koje nadgleda, održava i sam sistem. Vodovod servisiraju i vode mještani Šerića. Vodovod je primjer uspješnog samoorganizovanja cijelog mjesta i primjer dobre prakse ne samo za Bosnu i Hercegovinu, nego i za region.

Svojim naporima u podizanju svijesti o energetskoj efikasnosti i značaju korištenja obnovljivih izvora energije, udruženje je potaklo ljude na razmišljanje o ekološki odgovornim praksama. Podjela štedljivih sijalica i edukacije o značaju očuvanja energije dodatno su doprinijele razvoju ekološke svijesti u zajednici. Sadnja memorijalnih sadnica „Drvo za Angelinu“ u Šerićima, kroz suradnju Fondacije tuzlanske zajednice, KUD-a „Modrački mornari“ i Ekološkog udruženja „Jezero“ doprinijela je pošumljavanju i ozelenjavanju javnih površina pored Osnovne škole „Šerići“. Njegovanje uspomene na ovu vrijednu i čestitu ženu, i njen doprinos razvoju zajednica, također su dio su vizije i Ekološkog udruženja „Jezero.“

Amir Tursunović ističe važnost obrazovanja mladih o ekologiji i održivom razvoju: „Mladi ljudi u našoj zemlji trebaju više prilika, potrebna su im dodatna znanja, potrebno je da putuju i da u našu zemlju prenose primjere dobrih praksi“, naglašava Tursunović.

Internacionalna suradnja i budući Izazovi

Jedan od ključnih trenutaka u razvoju udruženja bila je registracija u Briselu, što je omogućilo internacionalnu suradnju i razmjenu iskustava. Članovi udruženja sudjelovali su u međunarodnim volonterskim projektima, stvarajući mostove između Šerića i drugih zajednica širom svijeta.

Tursunović ističe da je EU JEZERO bilo nosilac izrade dva veoma važna strateška dokumenta za Grad Živinice. To su Lokalni ekološki akcioni plan ( LEAP) i Akcioni plan poboljšanja energetske efikasnosti (SEAP). Kada su urađani ovi strateški dokumenti, stvari su postale jasnije.

„Naše dalje aktivnosti su bile usmjerene na zagovaranje realizacije projekata koji su u ovim dokumentima predstvaljeni kao prioriteti. Jedan od tih projekata je i izgradnja najmodernijeg centra za upravljanje otpadom, koji grad Živinice gradi sa općinama Kladanj i Banovići. Ovaj projekt sisteamtski rješava problem otpada na lokalnom nivou, i predstavljen je kao primjer dobre prakse na regionalnom nivou. Osim toga kroz partnerski projekat sa Gradom Živinice realizovali smo Projekat „Poboljšanje energetske efikasnosti javne rasvjete u užem gradskom jezgru Živinica” Ovaj projekat je finansiran od strane UNDP-a.”

Iako su postignuti izuzetni uspjesi, Amir Tursunović svjestan je da izazovi ne prestaju. Kroz projekte primarne redukcije otpada, udruženje se suočava s novim izazovima u obliku mijenjanja svijesti zajednice. Edukacija, komunikacija i stalna inovacija bit će ključevi za održavanje postignutog napretka.

Nadalje, planirajući buduće korake, udruženje razmatra kako proširiti internacionalnu suradnju i privući sredstva iz europskih fondova. “Mi moramo uraditi Strateške planove u kojima će biti definisani svi koraci odnosno projekti koje trebamo uraditi kako bi naša zemlje nepogrešivo išla u pravcu prosperiteta i napretka. Tako će sigurno i biti jer mi imamo odlične prirodne resurse, pametne i vrijedne ljude, te fantastičnu lokaciju u srcu Evrope” zaključuje Tursunović.

S pričom o Ekološkom udruženju “Jezero” iz Šerića, sada stvaramo pozitivnu naraciju o lokalnoj inicijativi, očuvanju prirode i izgradnji održive budućnosti. Amir Tursunović, i njegovi suradnici postali su inspiracija ne samo za svoju zajednicu, već i za cijelu zemlju kao primjer pozitivnog djelovanja u lokalnoj zajednici.Možda će Vas zanimati i:

Back to top button