Tuzlanski kantonVijesti

Službe u TK spremne za zimsko održavanje puteva

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je na redovnoj sjednici informaciju Kantonalne uprave civilne zaštite TK o pripremljenosti službi za zimsko održavanje puteva, dok je direktor te uprave Mirza Džinović istakao da sve aktivnosti idu planiranom dinamikom.

– Možemo konstatovati da su izvršene sve neophodne pripreme u vezi sa zimskim održavanjem cesta na teritoriji TK, odnosno na teritoriji 13 općina i gradova u skladu sa njihovim operativnom planovima. Konstatovano je da su sve općine i gradovi u skladu sa svojim nadležnostima završili sve pripremne radnje, obezbijedili materijalno – tehnička sredstva za efikasno održavanje puteva. Ceste Federacije su potpisale okvirni sporazum, odnosno ugovore za održavanje cesta u njihovoj nadležnosti – pojašnjava Džinović.

U većini lokalnih zajednica na zimskom održavanju puteva radit će radnici javnih komunalnih preduzeća dok je na području Općine Kladanj potpisan ugovor i sa tri privatna preduzeća koja će biti angažovana na tim poslovima.

Pao prvi snijeg u Tuzli, do kraja dana prestanak padavina - RTV SLON
Foto: RTVSLON

– U slučaju izuzetno obilnih snježnih padavina, kada redovne snage nisu u stanju održavati normalnu prohodnost lokalnih puteva, gradskih ulica te regionalnih i magistralnih puteva i kada prijeti opasnost od ozbiljnog ugrožavanja normalnog odvijanja saobraćaja i rada institucija od značaja za život i rad građana, na ugroženom području će se proglasiti stanje prirodne nesreće uslijed snježnih padavina. U takvoj situaciji gradski/općinski štabovi civilne zaštite će mobilizirati sve raspoložive ljudske i materijalne snage koje će biti angažovane na uklanjanju snijega sa važnijih saobraćajnica i drugih lokacija od značaja za normalno odvijanje rada i života građana – pojašnjava Džinović.

Vlada TK je danas razmatrala i upoznala se sa Informacijom Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK o stanju u tim javnim ustanovama sa fokusom na njihovu kadrovsku strukturu. Naime, centri su višefunkcionalne ustanove socijalne zaštite koje imaju ulogu u otkrivanju, prevenciji i sanaciji nastanka stanja socijalnih potreba osoba i porodica na području lokalne zajednice i pri tome primjenjuju više od 30 zakonskih propisa, čime se direktno naslanjaju na rad kantonalnih institucija.

Na Bjelašnici 84 centimetra snijega, u Han Pijesku 51

S tim u vezi poboljšanje kadrovske strukture u centrima za socijalni rad planirano je i Strategijom razvoja TK 2021-2027., a u okviru prioriteta “Unapređenje sistema socijalne zaštite i položaja ranjivih grupa stanovništva”. Realizacijom ove mjere planirano je povećanje broja zaposlenih socijalnih radnika na broj stanovnika. Trenutno, početno stanje je jedan socijalni radnik na 12.537 stanovnika, a cilj je da se postepenim povećanjem broja zaposlenih socijalnih radnika postigne standard definisan u normativima iz oblasti socijalne zaštite, a to je jedan socijalni radnik na 4.000 stanovnika.

Vlada TK je dala saglasnost na Odluku ministra za kulturu, sport i mlade o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava u okviru Javnog poziva za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice Podrška mladima u 2022.godini za subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih i subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama.

Kada je u pitanju program subvencioniranja kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje, po javnom pozivu ministarstvo je odabralo 76 korisnika sredstava koji su ostvarili pravo na subvencioniranje kamata.

Izvor
FENA

Možda će Vas zanimati i:

Back to top button