BiHVijesti

Razvojna banka Vijeća Evrope izdvojila 11 miliona eura za psihijatrijske klinike u BiHU posljednjih nekoliko godina BiH je uložila značajna sredstva u zdravstveni sektor, fokusirajući se na unapređenje medicinskih objekata i opreme za tretman u segmentu primarne zdravstvene zaštite.

Kredit od 11 miliona eura koristit će se za ulaganja u psihijatrijsku skrb. Konkretnije, bit će finansirana izgradnja i modernizacija šest psihijatrijskih klinika smještenih u Banjoj Luci, Modriči, Sokocu, Višegradu, Sarajevu i Mostaru. Cilj je poboljšati funkcionalnost zgrada s posebnim naglaskom na poboljšanje energetske efikasnosti i korištenje obnovljivih izvora energije gdje god je to moguće.

Na ovaj način će se dotični objekti urediti u skladu sa standardima Evropske unije i Svjetske zdravstvene organizacije. Također će biti poboljšano i okruženje za brigu o pacijentima i bit će poboljšani radni uvjeti za osoblje.

Očekuje se da će kredit CEB-a imati koristi ne samo za medicinsko osoblje i za oko 900 osoba koje su rezidentni pacijenti u šest klinika, već i za nekoliko hiljada ambulantnih pacijenata.

Važno je istaći da ovo nije prvi kredit koji je CEB dao BiH za investiranje u zdravstveni sektor. U posljednjih nekoliko godina odobrena su dva projekta usmjerena na izgradnju centara primarne zdravstvene zaštite i modernizaciju postojećih u cilju jačanja održivosti zdravstvenog sistema.

“Ovaj najnoviji projekt je potvrdio snažnu posvećenost CEB-a da podrži ulaganja svojih zemalja članica u socijalnu javnu infrastrukturu. Kvalitetna inkluzivna zdravstvena zaštita je ključna za društveni razvoj i kao takva je jedna od oblasti kojoj CEB pridaje veliki značaj. CEB i BiH unapređuju svoju saradnju koja pokriva nekoliko područja koja su od vitalnog značaja za održivi razvoj i socijalnu koheziju”, kazao je guverner CEB-a Rolf Wenzel.

BiH, kao članica CEB-a od 2003. godine, također je imala koristi od finansiranja ove banke i u drugim sektorima kao što su to oblasti mikrofinansija, socijalnog stanovanja i modernizacije javne infrastrukture u urbanim i ruralnim područjima.

Klix.ba


Možda će Vas zanimati i:

Back to top button