LifestyleU fokusuZaštita okoliša

Održana 2 prezentacija Studija o kvalitetu zraka
Održana 2 prezentacija Studija o kvalitetu zraka, njegovom štetnom uticaju na zdravlje, zakonskoj regulativi i pravnoj zaštiti žrtava zagađenja

Uz podršku dobijenu u okviru projekta “Misli o prirodi!” koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska Centar za ekologiju i energiju je organizirao 2. Prezentaciju Studija.

U Tuzli je 17.12.2020 organizovana 2. Prezentacija Studija o kvalitetu zraka, njegovom štetnom uticaju na zdravlje, zakonskoj regulativi I pravnoj zaštiti žrtava zagađenja.

Možda će Vas zanimati i:

Na samom početku prezentacije, skup je pozdravila Johana Stromkvist, ambasadorica Švedske u BiH, koja je ujedno i najveći bileteralni donator u BiH.

STUDIJA1 O KVALITETU ZRAKA TUZLE, LUKAVCA I ŽIVINICA

U cilju dobivanja relevantnih podataka na temelju kojih je izvršena procjena kvalitete zraka Tuzli, Lukavcu i Živinicama, prikupljeni su podaci o parametrima kvalitete zraka za period od 2016 – 2019. Studiju je prezentirao Dr.sci. Abdel Đozić dipl.ing.teh.

Pogledajte OVDJE.

STUDIJA 2 O UTICAJU KVALITETA ZRAKA NA ZDRAVLJE OPĆE POPULACIJE STANOVNIKA TUZLE, LUKAVCA, ŽIVINICA

Onečišćenje zraka je važna odrednica zdravlja stanovništva, negativni zdravstveni uticaji posebno su izraženi kod djece, starijih osobe i hroničnih bolesnika. Brojne studije su utvrdile vezu između onečišćenja zraka i širokog raspona štetnih uticaja na zdravlje opće populacije koji se kreću od subkliničkih uticaja do prerane smrti.

Autori Studije su : Hana Alihodžić, MA inženjerstva zaštite okoline i Dr.sci. Abdel Đozić, dipl.ing.tehn. Studiju je skupu predstavila Hana Alihodžić, MA inženjerstva zaštite okoline.

Pogledajte OVDJE.

STUDIJA 1_DETALJAN PREGLED ZAKONA, PROPISA, PRAVILNIKA I PLANOVAO KVALITETU ZRAKA U FBIH/TK

Cilj ove studije je da se na osnovu analize zakona iz ove oblasti, građani/građanke informišu koje institucije su nadležne za koje probleme i da se jasno razrade pravni alati koje građani mogu koristiti u cilju pozivanja na odgovornost za nastalu situaciju, prezentirao je Dr.Sc. Samir Lemeš.

Pogledajte OVDJE.

STUDIJA 2 _KRATAK VODIČ O PRAVNOJ ZAŠTITI ŽRTA ZAGAĐENOSTI S ODABRANIM PRIMJERIMA DOBRE PRAKSE IZ BIH I DRUGIH ZEMALJA

Ova studija predstavlja kratak vodič o pravnoj zaštiti žrtava zagađenosti s odabranim primjerima dobre prakse iz BiH i drugih zemalja koji pokazuju kako su pravnim putem ili rezultatima naučnih istraživanja provedene mjere za smanjenje zagađenosti ili obeštećene žrtve.

Autori studija su: Dr.Sc. Samir Lemeš, dipl. iur. Đana Stojančić,dipl. iur. Zlatan Dizdarević. Studiju je i predstavio Dr.Sc. Lemeš.

Pogledajte OVDJE.

Izradu i prezentaciju ovih Studija organizira Centar za ekologiju i enrgiju u okviru projekta “Čist zrak je naše pravo“ koji se realizira uz podršku dobijenu u okviru projekta  „Misli o prirodi“ koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska.Možda će Vas zanimati i:

Back to top button