BiHVijesti

Najnovije istraživanje pokazalo: Građani zadovoljni radom Općinskog suda Tuzla

Visok nivo zadovoljstva
Budući da je jedan od osnovnih principa kvalitete i odgovornosti rada pravosuđa orijentacija ka korisniku, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine provelo je istraživanje zadovoljstva korisnika sudova.

Podaci dobiveni ovim istraživanjem pokazuju rast zadovoljstva korisnika osnovnih/općinskih sudova. Kako rezultati pokazuju, zadovoljstvo korisnika je na relativno visokom nivou.

Najveći dio ispitanika općenito je zadovoljan radom sudova.

Sastavni dio istraživanja su bile tri oblasti: Zadovoljstvo uslugom suda, Povjerenje u rad sudova i Upoznatost sa ulogom i djelovanjem VSTV-a BiH.

Zadovoljstvo radom Općinskog suda u Tuzli prema navedenim parametrima je u procentu od 84%. Zadovoljstvo pružanjem usluga i drugih sudova u kojima je vršena analiza je na relativno visokom nivou (Općinski sud u Zenici 68%, Općinski sud u Sarajevu 64%, Općinski sud u Mostaru 73%, Osnovni sud u Bijeljini 52% i Osnovni sud u Banja Luci 58%).

Rezultati govore da je značajan utjecaj na ukupnu ocjenu imao visok nivo zadovoljstva sa fizičkom pristupačnošću i prostorijama suda, sa funkcionisanjem suda, pristupačnošću njegovih usluga, kao i sa pojedinim aspektima rada sudija, ljubaznošću sudskog osoblja, pristupom i kvalitetom informacija koje daje sud, te nešto nižeg zadovoljstva brzinom rada suda i troškovima.

Detaljni pregled rezultata provedenog istraživanja se sastoji od sedam poglavlja – šest koji daju pregled rezultata u pojedinom općinskom / osnovnom sudu i sedmo poglavlje koje daje pregled rezultata po ukupnom uzorku.

Kompletnu analizu pogledajte OVDJE.Izvor
tuzlainfo.ba

Možda će Vas zanimati i:

Back to top button