Festival Savremene ŽeneIstaknuto

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK pokrovitelj Festivala Savremene žene
Jedan od pokrovitelja na sedmom po redu Festivalu Savremene žene je i Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK.

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

obezbjeđivanje primjene najviših standarda ljudskih prava i sloboda utvrđenih međunarodnim aktima, ustavima i zakonima u oblastima iz nadležnosti Ministarstva;

provođenje propisa u oblasti trgovine i turizma u skladu sa zakonom;

unutrašnju trgovinu i uspostavljanje ekonomskih odnosa sa drugim kantonima;

praćenje i analiziranje trgovine na Kantonu, kao i broja registrovanih subjekata u oblasti trgovine;

promet roba i usluga unutar Kantona u skladu sa federalnim zakonom;

bilansiranje i praćenje snabdjevenosti Kantona;

praćenje i analiziranje izvoza i uvoza roba i usluga na području Kantona;

davanje inicijativa u kreiranju politike uvoza i izvoza u cilju zaštite proizvodnje unutar Kantona;

kontrolu cijena proizvoda i usluga u skladu sa zakonom;

praćenje i izvršavanje ekonomskih sporazuma Kantona u skladu sa zakonom;

primjenu politike kantonalnog turizma, razvoj turističkih resursa;

kreiranje politike i razvoj rekreativnih, rehabilitacionih i drugih centara u koordinaciji sa nadležnim ministarstvima;

predlaganje propisa o visini turističke takse, ako federalnim propisom nije drugačije predviđeno;

turističko-propagandnu djelatnost;

ugostiteljstvo;

pripremanje odluka u okviru ekonomske politike za postizanje privrednog i društvenog razvoja Kantona;

cjevovodni i integralni transport;

objezbjeđenost svih vidova saobraćaja u Kantonu;

registraciju i usklađivanje linija, te redova vožnje za kantonalne linije;

izradu saobraćajne osnove Kantona u skladu sa saobraćajnom osnovom Federacije;

saradnju sa organima uprave Federacije i drugih kantona nadležnih za oblast saobraćaja i komunikacija;

stvaranje uslova za nastup u inozemstvu privrednih subjekata iz oblasti saobraćaja sa područja Kantona;

određivanje naknade za korišćenje kantonalnih puteva;

unapređivanje sigurnosti prometa na području Kantona;

kategorizaciju puteva na području Kantona u skladu sa zakonom;

pripremanje projektne dokumentacije i izradu projekata za investicione i razvojne programe od interesa za općine, Tuzlanski kanton, Federaciju Bosne i Hercegovine i državu Bosnu i Hercegovinu, kao i razvijanje partnerskih odnosa u u izradi projekata od interesa za širu regiju, te apliciranje za dodjelu sredstava EU fondova, banaka i slično;

upravni nadzor nad provođenjem propisa iz nadležnosti Ministarstva;

pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz nadleznosti Ministarstva

rješavanje o upravnim stvarima iz nadležnosti Ministarstva

vođenje propisanih službenih evidencija

vršenje i drugih poslova iz nadležnosti Ministarstva, u skladu sa zakonom.

Vidimo se na ovogodišnjem Festivalu savremene žene od šestog do devetog juna u Tuzli.Možda će Vas zanimati i:

Back to top button