Promo

JAVA SCRIPT, IDE I UI: Ako želite da učite da programirate, ovo su termini koje morate znati

Mnogi ljudi žele da postanu programeri softvera, ali to ne uspjeva svima. Jedan od razloga zašto je ovo veliki izazov jeste i obimnost potrebnih znanja i umjeća. Pa kako da uspijete da držite sve te nove termine u glavi?

Predstavljamo vam neke od najvažnijih termina u programiranju na koje ćete naići kao početnici, a koji predstavljaju svakodnevne potrebne osnove za učenje programiranja.

Prije nego što počnete, opustite se!

Ne očekujte da ćete odmah uspjeti da zapamtite svaki programski izraz na koji naiđete. Kroz praksu ćete dobiti intuitivan smisao za to na šta se ti i mnogi drugi termini odnose.

Umjesto da pokušavate da memorišete termine i njihove definicije, pokušajte da shvatite logiku toga kako i zašto se ti termini koriste u programerskom okruženju. Ova metoda je naročito korisna, s obzirom na to da se za objašnjenje nekih najznačajnijih programerskih termina, koji su sami po sebi konfuzni, obično koriste drugi isto tako konfuzno definisani termini. Važno je da se opustite kada počnete da učite.

  1. Text editor

Uređivač teksta je program koji, kako samo ime kaže, uređuje tekst.

Iako izgleda jednostavno, bićete iznenađeni time koliko je važno da koristite dobar uređivač teksta. Notepad za Windows je tipičan primjer uređivača teksta.

Razni editori integrišu različite komande i funkcije tastature. One omogućavaju brže i čistije kodiranje. Jedna od takvih važnih karakteristika jeste isticanje sintakse. Ova opcija omogućava urednicima teksta da istaknu različite parametre u različitim bojama. Programer tako može da razlikuje različite komande, jezike i obilježja kada se kreće kroz dokument.

Označavanje sintakse je presudno za upozoravanje na greške i odvajanje dijelova koda. Takođe može podsticati intuitivni smisao za logiku programiranja. Jedna crvena zagrada, da damo samo jedan osnovni primjer, znači da se u blizini mora naći još jedna.

Notepad ++ i Sublime Text su dva primjera kvalitetnih tekstualnih uređivača dostupnih za preuzimanje, korištenje i istraživanje.

  1. IDE (Integrated Development Environment)

Dok se uređivač teksta fokusira samo na kôd koji pišete, IDE je „sandučić” koji vam omogućava da pišete, kompajlirate (prevedete sa teksta na računarski jezik), testirate i debagujete (ili ispravite) vašu aplikaciju.

IDE je engleska skraćenica naziva „integrisano razvojno okruženje”. IDE predstavlja jedan program u kome se izvršava sve programiranje. Ovaj program obično pruža mnoge mogućnosti za autorizaciju, modifikovanje, sastavljanje, razvijanje i otklanjanje grešaka softvera. To znači da u jednom programu koristite nekoliko programskih alata za kreiranje proizvoda.

Integrisana razvojna okruženja su dizajnirana zato da maksimalno povećaju programersku produktivnost pružajući čitavu mrežu komponenata sa sličnim korisničkim interfejsima. Mnogi programeri se kunu u IDE, jer olakšavaju ključne aspekte programiranja, kao što je povezivanje fajlova. Lako je pratiti pojedinačnu HTML datoteku izmjenjenu jednim CSS stilskim listom, ali komplikovaniji projekti zahtjevaju povezivanje različitih jezika, radnih okvira i tako dalje. Tada je IDE postao najkorisniji, jer integriše datoteke, fascikle i alate u jedan vrlo pogodan (iako često obiman) paket.

IDE je takođe naročito koristan i za objektno orijentisane programske jezike, kao što su C ++, C, Ruby i drugi.

  1. Programski jezici i skriptni jezici

„To nisu skripta, to je jezik” stara je priča u programskom svijetu.

Iako većina početnika govori o svim kodovima kao o o nečemu što uključuje programski jezik, postoji suptilna binarna razlika između programskog jezika i skriptnog jezika.

Programski jezici se kompajliraju, dok se jezici skripata interpretiraju.

Recimo da ste kreirali aplikaciju na računaru 1 i želite da je pošaljete osobi na računaru 2. Ako želite da osoba na računaru 2 koristi kompajlirani program kreiran u računaru 1, morate da kompajlirate svoj izvorni kôd – što znači da pretvorite izvorni kôd nekog programskog jezika (na primjer C) u izvršni, mašinski kôd koji računar može da čita.

Skriptni jezici se koriste najčešće za pisanje manjih programa (skripata) koji se brzo pišu i služe za obavljanje manjih poslova. Skriptni jezici su postali popularni i u web programiranju, zbog svoje prenosivosti i jednostavnosti u pisanju — u njima najčešće ne postoje napredne mogućnosti koje imaju drugi programski jezici, poput pokazivača, direktnog pristupa memoriji, sistemskih funkcija i drugog.

Dobar način da zapamtite ovu nijansu jeste da imate na umu da kôd koji je kompajliran u izvršnu datoteku na Windows PC-ju ne može da se koristi na Macu. S druge strane, ako želite da kompjuter 2 koristi vašu interpretiranu verziju programa, možete da integrišete JavaScript, koji je skriptni jezik, na web sajt i pošaljete kompjuteru 2 link za taj web sajt. Taj link će se potom tumačiti na drugom računaru putem web pregledača, ali on neće zahtjevati eksplicitno preuzimanje ili instalaciju. Pošto tumačeni kôd ne mora da se kompajlira, moguće je da ga koristite i na različitim računarskim platformama.

  1. Softverski okviri i biblioteke softvera

Softverski okvir određuje smjernice vašeg projekta kodiranja.

Odvojeno od jezika, okvir određuje i to koji aspekti jezika će biti korišćeni u datom parametru. Bootstrap, na primjer, predstavlja front-end okvir (odnosi se na rezultate vidljive klijentu) koji omogućava da iskoristite asortiman web UI alata za obavljanje različitih zadataka. Ruby on Rails je back-end okvir koji određuje kako se podaci čuvaju na serveru.

Biblioteka softvera, s druge strane, jeste višestruki dio koda koji možete da integrišete u svoj projekat za obavljanje zadatka. Okviri često uključuju i biblioteke i omogućavaju korisnicima da ih integrišu kako bi proširili funkcionalnosti.

Ako vas interesuje programiranje i željeli biste karijeru u ovoj oblasti, danas postoji veliki broj edukativnih programa na kojima možete da steknete sve potrebne vještine i znanja. Ali budite oprezni. Kraći kursevi jednostavno ne mogu da vam pruže dovoljno ni teorijskih znanja ni prakse. Više o certifikovanim četvorogodišnjim edukativnim programima u oblasti programiranja kod nas možete da saznate ovdje.

Možda će Vas zanimati i:

Back to top button