BiH

Gdje je otišlo 940 hiljada KM iz bh. institucija: Finansirana udruženja, vjerski objekti…


Komisija za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH razmatrat će u četvrtak Informaciju o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve za period januar – decembar 2016. godine.

Riječ je o informaciji koju je pripremilo Ministarstvo finansija i trezora u BiH, a u kojoj piše da Zakonom o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2016. godinu planirana sredstva u okviru Rezervisanja iznose 1.459.000 KM. Od toga se iznos od 599.000 KM odnosi na planirana sredstva iz tekuće rezerve na osnovu odluka Vijeća ministara BiH, dok se 360.000 KM odnosi na plan interventnog korištenja tekuće rezrve na osnovu pojedinačnih odluka Predsjedništva BiH. Također, 500.000 KM odnosi se na rezervisanje za sufinansiranje Evropskog zimskog olimpijskog festivala za mlade 2017. godine (EYOF-a).

Od planiranih 1.459.000 KM sredstava tekuće rezerve tokom perioda januar-decembar 2016. godine odobreno je ukupno 1.458,528,40 KM i to na način da je Vijeću ministara BiH stavljeno na raspolaganje 359.590,40 KM, a članovima Predsjedništva BiH 359.590,40 KM (svakom po 120.000,000 KM). Kako je i planirano, za sufinansiranje EYOF-a izdvojeno je 500.000 KM.

To znači da su institucije BiH u 2016. godini potrošile 938.925,53 KM sredstava tekuće rezerve. Od toga je Vijeće ministara BiH potrošilo 579.335,14 KM, član Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda Bakir Izetbegović 120.000,000 KM, član Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda 120.000,000 KM, a član Predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda Mladen Ivanić 119.590,39 KM. Prema informacijama Ministarstva finansija i trezora BiH, na kraju godine ostalo j 520.074,47 KM.

Detaljni pregled odobrenih i izvršenih sredstava budžetske rezerve prokazuje da su institucije BiH u 2016. godini izdvajale novac, između ostalog, za finansiranje samita, vjerskih objekata, kulturnih manifestacija, medija, budžetskih institucija, udruženja, sportskih saveza, ali i stipendiranje studenata.

Zakonom je propisano da se sredstva tekuće rezerve mogu koristiti isključivo za finansiranje nepredviđenih rashoda, vanrednih situacija ili neočekivanih događaja i u tu svrhu se planiraju u budžetima. Budžetska izdvajanja za tekuću rezervu ne smiju preći 3 posto ukupnih prihoda, isključujući primitke.

S pravom se postavlja pitanja koji izdaci i rashodi samih budžetskih korisnika, sportskih klubova i udruženja ili humanitarnih i vjerskih organizacija mogu biti svrstani pod pojam hitni i nepredviđeni, čime se može opravdati hitnost, čime se može opravdati da troškovi nisu mogli biti planirani i finansirani iz tekućeg budžeta ili da nisu mogli biti odgođeni za iduću godinu.

Zakon o finansiranju institucija BiH jasno precizira da se sredstva tekuće rezerve mogu koristiti za finansiranje hitnih i vanrednih izdataka i programe koji nisu uvršteni u budžet, finansiranje troškova međunarodnih sporova i arbitraža, finansiranje novih institucija Bosne i Hercegovine koje tokom fiskalne godine steknu status budžetskog korisnika i grantove neprofitnim organizacijama.

“Sredstva iz tekuće rezerve mogu se dodijeliti neprofitnim organizacijama na način i u iznosu koji se utvrdi u posebnoj odluci Vijeća ministara. Ako se tokom fiskalne godine prenesu određene nadležnosti budžetskog korisnika ili sam budžetski korisnik prestane postojati, Vijeće ministara dužno je uspostaviti komisiju za raspolaganje inventarom. Nakon usvajanja izvještaja komisije, Ministarstvo finansija i trezora vrši prijenos novčanih sredstava u tekuću rezervu, dok se prijenos ostalih sredstava vrši na osnovu odluke Vijeća ministara”, piše u Zakonu o finansiranju institucija BiH.

Izvor: klix


Možda će Vas zanimati i:

Back to top button