Valter Tuzlanski

FBiH još nije zakonom regulisala kriptovalute

Federacija BiH još nije zakonom regulisala kriptovalute, niti je poznato kada bi se to desiti tako da se ovo tržište trenutno nalazi u sivoj zoni.

Kriptovalute nisu zakonski definisane na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Regulacija je od 2023. godine uspostavljena samo u Republici Srpskoj. U Federaciji BiH (FBiH) ne postoji politička volja da se uspostavi regulativa kripta.

No, tromost federalnih zastupnika i vlade ne sprečava da drugi akteri na tržištu ugrabe svoj dio kolača.

Jedna od kladionica koja radi na teritoriji BiH je početkom ove godine saopštila da njeni korisnici mogu vršiti uplatu, ali i isplatu sredstava s računa u kriptovalutama. Podržava čak 23 različite kriptovalute.

-Regulacija znatno kasni u odnosu na tržišna kretanja i to nije samo primjer kladionica tu je i primjer ranije uvođenja kripto bankomata u BiH – podsjeća ekonomista i poslanik Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Admir Čavalić.

Potrebno je maksimalno urediti regulativu po pitanju kriptovaluta u BiH.

U FBiH fokus je na Komisiji za hartije od vrijednosti, odnosno na zakonu koji reguliše hartije od vrijednosti, ali regulacija se može urediti i lex specialisom. Komisija za hartije od vrijednosti FBiH treba da bude učesnik procesa koje treba da vode ministarstva finansija i pravde.

-Vjerovatno će biti i više trendova razumijevajući da države poput Salvadora ili Evropske centralne banke ili Federalnih rezervi, regularno trguju i investiraju kriptovalute kao sredstvo plaćanja – dodao je Čavalić.

Međutim, građani pronalaze načine da investiraju odnosno kupuju kriptovalute. Kada regulativa ne prati tržišne trendove transakcioni troškovi su daleko veći. Građani i investitori iz BiH ulažu daleko više truda, napora, vremena i finansijskih sredstava da bi kupili kriptovalutu.

-U međuvremenu, građani zemalja Evropske unije kupovinu kriptovaluta mogu izvršiti preko online banaka i alternativnih bankarskih institucija – rekao je Čavalić.

Zbog nedostatka regulative i kompanije poput Aircash-a i Love na tržište Federacije BiH mogu ući samo preko uređenog sistema Republike Srpske.

Možda će Vas zanimati i:

Back to top button