BiHVijesti

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio Zakon o VSTV-u
Na današnjoj, devetoj redovnoj sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, usvojen je zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV), koji je predložilo Vijeće ministara BiH.

Riječ je o jednom od tri reformska zakona koji našu zemlju približavaju Evropskoj uniji (EU).

Ustavnopravna komisija Doma naroda Bosne i Hercegovine izglasala je podršku predloženom zakonu u drugom čitanju, sa dva usvojena amandmana.

Predloženi zakon je već ranije dobio podršku u Predstavničkom domu državnog parlamenta.

Podsjećamo, mnogim stručnjacima, kao i određenom broju delegata bilo je sporno što se u 26. članu tog zakona navodi da će novi zakon, istog naziva, biti usvojen godinu dana kasnije te će isti biti usklađen sa preporukama EU.

“U roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona Parlamentarna skupština BiH će donijeti Zakon o VSTV-u koji će biti usklađen sa standardima EU, kako je predviđno u Mišljenju Evopske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU,” navedeno je u zakonu.

Ministar pravde BiH Davor Bunoza (HDZ) je u vezi toga rekao da je zahtjev Evropske komisije usvajanje dva zakona, odnosno izmjene postojećeg u vezi integriteta pravosuđa i u roku od godine dana usvajanje drugogo zakona.

Kada je riječ o prigovorima u vezi sukoba interesa u pravosuđu, ministar Bunoza je rekao da će se svi nedostaci riješiti podzakonskim aktima.

Amandmani Šefika Džaferovića nisu dobili podršku te nisi ni postali sastavi dio ovog zakona.

Amandmanom jedan traženo je da se vrati ono što je stajalo u izvornom tekstu, da kada je u pitanju krug srodnika da se ne izuzimaju srodnici po bočnoj liniji i srodnici po tazbini.

Amandmanom dva traženo je da se usvoji tekst onako kako je izvorno napisan u članu 86C a odnosi se na pribavljanje podataka, što “onemogućava nosioce drugih nivoa vlasti da prave probleme kod pribavljanja tih podataka”.

Nakon objave ovog zakona u Službenom listu u roku od osam dana ovaj zakon će stupiti na snagu.Izvor
Klix.ba

Možda će Vas zanimati i:

Back to top button