BiH

Dok političari odbijaju ukinuti akcize u budžetu BiH predviđeno 10 miliona KM za gorivo


Dok je u zemljama Evrope sasvim normalno da političari na posao putuju vlastitim prijevoznim sredstvima, često i javnim prijevozom, u BiH institucije za 2022. godinu na putovanja i gorivo planiraju potrošiti desetine miliona KM.

Za putne troškove u dijelu tekućih izdataka budžeta institucija BiH predviđeno je 13, 6 miliona KM, što je povećanje od 2,6 miliona u odnosu na budžet 2020. godine.

Na telefonske i poštanske usluge u budžetu državnih institucija je predviđeno izdvajanje od 8,7 miliona KM.

Ukupni izdaci za usluge prijevoza i goriva iznose nešto više od 10 miliona KM.

Institucije BiH bez očiglednog opravdanja, od novca građana kojima parlamentarci i dalje odbijaju pomoći neusvajanjem izmjena zakona kojim bi se nameti na cijene goriva i PDV smanjili, štite isključivo vlastite interese.

Još 2020. godine predstavnici švicarskih vlasti na putovanja odlaze isključivo vozom na sve destinacije do kojih se može stići za šest sati i manje.

I dok postoje institucije koje racionalno pristupaju potrošnji budžetskih sredstava, za državu čiji je budžet nešto više od 1 milijarde KM izdaci od par desetina miliona KM za troškove putovanja, usluga prijevoza i goriva, vjerovatno bi mogli biti i niži.

Parlament BiH u tekućim izdacima predviđa skoro 1 milion KM putnih troškova što predstavlja uvećanje od 334.000 KM u odnosu na prethodni budžet.

Predsjedništvo BiH predvidjelo je 688.000 KM putnih troškova što predstavlja dvostruko veće izdvajanje za tu budžetsku stavku u odnosu na 2020. godinu. Izdvajanja ove godine za usluge prijevoza i goriva iznosit će 210.000 KM.

Ministarstvo odbrane BiH za putne troškove predvidjelo je 3 miliona KM, što je više za 1,4 miliona KM u odnosu u na budžet iz 2020. godine. Ovo ministarstvo predvidjelo je 3,7 miliona KM za usluge prijevoza i goriva.

Najmanje su novca za troškove putovanja i goriva predvidjele sudske i tužilačke institucije, pa tako za te potrebe Visoko sudsko i tužilačko vijeće predvidjelo je 152.000 KM, Ustavni sud BiH 70.000 KM, Sud BiH 21.000 KM, Tužiteljstvo BiH 245.000 KM te Pravobraniteljstvo BiH 41.000 KM.

Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH za putovanja je planiralo 145.000 KM, a Direkcija za Evropske integracije BiH na raspolaganju ima 122.000 KM u tekućim izdacima za putne troškove.

Ministarstvo vanjskih poslova BiH predvidjelo je 1,3 miliona KM putni troškovi, a za gorivo će izdvojiti 742.000 KM.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH umanjilo je u svom budžetu izdatke za putne troškove za 180.000 KM pa tako ove godine imaju na raspolaganju 190.000 KM. Ovo ministarstvo za gorivo će izdvojiti 57.000 KM.

Ministarstvo saobraćaja i komunikacija za putne troškove izdvojit će 167.000 KM te 48.000 KM za gorivo.

Ministarstvo finansija i trezora BiH za putne troškove u budžetu institucija BiH za 2022. godinu predvidjelo je 147.000 KM kao i 52.000 KM za gorivo.

Uprava za indirektno oporezivanje BiH za gorivo će iz budžeta izdvojiti 700.000 KM, a za putne troškove 380.000 KM.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH za usluge prijevoza i goriva planiralo je 103.000 KM, a za putne troškove 130.000 KM.

Ove godine Ministarstvo pravde BiH na raspolaganju će za putne troškove imati 188.000 KM kao i 100.000 KM za usluge prijevoza i goriva.

Ministarstvo sigurnosti BiH za putne troškove ima budžet od 230.000 KM i 77.000 KM novca za gorivo.

Državna agencija za istrage i zaštitu za putne troškove na raspolaganju ima 474.000 KM, a za gorivo 336.000 KM.

Granična policija BiH za putne troškove predvidjela je 320.000 KM kao i 1,2 miliona KM za gorivo i usluge prijevoza.

Obavještajno sigurnosna agencija BiH u budžetu ima 280.000 KM izdataka za putne troškove i pola miliona KM previđenih za usluge prijevoza i goriva.

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH predvidjela je putne troškove u iznosu od 2,2 miliona KM i 470.000 KM troškova goriva i prijevoza.

Ukoliko građani BiH svoje račune, putne troškove i gorivo plaćaju od sredstava vlastitih primanja, zašto to ne rade i zaposlenici institucija i političari?

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH odbio je na dnevni red uvrstiti tačku o privremenoj suspenziji carinskih stopa na uvoz goriva u BiH. Predstavnici određenih političkih stranaka nisu bili uvjereni ni da će ukidanje akciza pojeftiniti gorivo.

Za institucije to nije problem. One će od sredstava koje će se u budžetu prikupiti kao posljedica inflatornih kretanja, doslovno od novca građana nabavljati gorivo ma koliko ono u perspektivi koštalo.Izvor
Klix.ba

Možda će Vas zanimati i:

Back to top button