BiHIstaknutoTuzlaU fokusu
U fokusu

Protesti u Tuzli: “Nije moju Nizamu ubio samo Nermin”
U Tuzli je jučer (14.08.) na šetalištu kod “Ismeta i Meše” organizovana mirna protestna šetnja pod nazivom “Za Nizamu i svaku od nas”. Mirna protestna šetnja se nastavila do Trga slobode.

Šetnja je imala za cilj da se pošalje poruka nadležnim da je zadnji trenutak za mijenjanje zakonske regulative:

1.Hitna odgovornost svih u koji su napravili propuste u prijavama nasilja.

2. Provođenje postupka disciplinske odgovornosti postupajućih službenika kako bi se utvrdilo gdje su nastali propusti i utvrdila odgovornost

3. Definisati femicid i uvesti inkriminaciju femicida u krivično zakonodavstvo, kao posebno krivično djelo protiv života i tijela ili kao poseban oblik teškog ubistva, jer se radi o rodno motivisanom lišenju života žene i obuhvatiti sve oblike rodno motivisanih ubistava. Izbjegavati korištenje opšteg termina „homicid“.

4. Uspostavljanje stalne i dostupne psihosocijalne podrške za žrtve i bolje organiziranu zakonsku podršku žrtvama nasilja, različitih vrsta bez obzira da li je pokrenut krivični postupak ili ne.

5. O prijavama nasilja bilo koje vrste odlučivati po hitnom postupku

6. Uspostaviti odgovarajuću metodologiju za kontinuirano praćenje i evaluaciju efikasnosti i djelotvornosti rada svih nadležnih aktera uz aktivnu participaciju ženskih organizacija civilnog društva

7. Da bi istrage i optuženja bili djelotvorni, a kazne bile srazmjerne težini djela i ostvarile svoj utjecaj na planu generalne prevencije, potrebno je donijeti posebne protokole o postupanju nadležnih organa i institucija u procesuiranju femicida

8. Provođenje adekvatnih programa za rad sa učiniocima nasilja prema ženama i nasilja u porodici kao i programe tretmana, reintegracije i rehabilitacije učinilaca femicida u penitencirajnim ustanovamaMožda će Vas zanimati i:

Back to top button