BiHSvijetZanimljivosti i zabavaZaštita okoliša

Partnerstvo za održivi razvoj: Eko život, Grad Mostar i JP Deponija potpisali Memorandum o međusobnoj saradnji
Eko život d.o.o. Tuzla, Grad Mostar i JP Deponija d.o.o. Mostar 07.06.2023.godine potpisali su Memorandum o međusobnoj saradnji.

Predmet Memoranduma o saradnji je definisanje saradnje između navedenih strana po osnovu realizacije projekta „MOSTAR RECIKLIRA“, s ciljem da se unaprijedi stanje oblasti upravljanja ambalažnim otpadom u Gradu Mostar.

Projekat nudi održivo rješenje za zbrinjavanje ambalažnog otpada i pruža mogućnost Gradu Mostar da ispuni svoje zakonske obaveze, kako nalaže Zakon o upravljanju otpadom F BiH. Cilj projekta će se postići reačizacijom aktivnosti: – Uspostavljanje sistema za upravljanje ambalažnim otpadom; – Reciklažu ambalažnog otpada koji se prikupi u Gradu Mostar; – Podizanje svjesti građana.

Memorandumom Eko život se obavezuje da će obezbijediti uslove za funkcionisanje sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom u skladu sa principima zaštite okoliša, važećim zakonskim propisima i međunarodnim standardima. Operater će po potrebi izvršiti ulaganje u potrebnu infrastrukturu te prikupljeni otpad poslati na reciklažu i na taj način spriječiti deponovanja otpada na deponiju te njegovo ponovno iskorištenje.

Organizovat će se edukacije lokalnog stanovništva o značaju selektivnog odvajanja ambalažnog otpada te prednosti reciklaže od prikupljenih sirovina. Grad Mostar pružit će podršku projekta kroz osiguranje lokacija za reciklomate i razvoj projekta Zelenih otoka.

JP Deponija redovno će servisirati i održavati reciklomate i zelene otoke te redovno prazniti i voditi evidenciju o prikupljenim količinama ambalažnog otpada. Memorandumom sve strane učesnice se obavezuju da će projekat provoditi zajedno sarađujući u duhu dobrih partnera, a sve u cilju promocije ekoloških standarda u cilju poboljšanja stanja oblasti očuvanja okoliša i životne sredine.

 

 

 

Možda će Vas zanimati i:

Back to top button