TuzlaTuzlanski kantonValter Tuzlanski

3 900 učenika iz Tuzlanskog kantona  polažu integralni test eksterne mature




Učenici završnih razreda gimnazija i tehničkih srednjih škola Tuzlanskog kantona danas su polagali prvi, integralni test eksterne mature. Do 15. juna trebali bi završiti i ispite izbornih predmeta. Rezultati će biti vrednovani prilikom upisa na visokoškolske ustanove.  Srednjoškolci će na eksternoj maturi pokazati koliko su naučili tokom školovanja. Bolji rezultati će im olakšati upis na fakultet.

Eksternu maturu provode Pedagoški zavod i Ministarstvo obrazovanja i nauke TK u saradnji sa srednjim školama, a na tome je angažovano više od 700 uposlenika.

Možda će Vas zanimati i:

 “Ove godine više od 3 900 učenika iz TK  polaže maturu. Ima i  oko 70 učenika iz drugih kantona što znači da su zainteresovani za upis na fakultete u TK. Rezultati mature se priznaju i na fakultetima u Hrvatskoj, van BiH”, rekao je Nikola Čiča, direktor Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona.                                                                    

 “TK spada u administrativne jedinice koje u potpunosti provode eksternu maturu. Važna je evaluacija nakon ocjenjivanje.  To nam pomaže u kreiranju novih javnih politika na unapređenju obrazovnog procesa”, rekao je Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke TK

Za učenike  koji ovaj put ne polože eksternu maturu bit će popravni rokovi.



Možda će Vas zanimati i:

Back to top button