Tuzlanski kanton

Vlada TK osigurala 200.000 KM za sufinansiranje projekata u oblasti kulture
Vlada je danas utvrdila uslove, kriterije i postupak za raspodjelu sredstava za podršku u oblasti kulture u 2023. godini.

Odlukom je predviđeno da se od ukupno 200.000 KM, koliko je za ovaj program planirano u Budžetu TK za 2023. godinu, 125.000 dodijeli neprofitnim organizacijamaza sufinansiranje programa/projekata u oblasti kulture i programa/projekata izdavačke djelatnosti, a 28.000 KM dobavljačima koji će pružati ugovorene i druge posebne usluge za sufinansiranje realizacije manifestacije „Dani evropskog naslijeđa“ i projekta „Razvoj čitalačke pismenosti“, kroz organizaciju stručnih i naučnih skupova, okruglih stolova, konferencija, izložbi i drugih događaja u vezi sa pomenutom manifestacijom i projektom, te članovima Savjeta za kulturu, u vidu naknade za rad.

Fizičkim licima, autorima publikacije koja se izdaje planirano je 27.000 KM i namijenjena su za sufinansiranje troškova programa/projekta izdavačke djelatnosti. Na kraju, 20.000 KM planirana su privrednim društvima koja djelatnost u oblasti kulture obavljaju u vidu osnovne djelatnosti i namijenjena su za sufinansiranje programa/projekata u oblasti kulture i projekata izdavačke djelatnosti.

Možda će Vas zanimati i:

Back to top button