BiH

(VIDEO) Džindić: Probijeni svi rokovi za donošenje državnog zakona o električnoj energiji i gasu (VIDEO)
Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić kazao je danas da Energetska strategija jasno propisuje kada je potrebno donijeti koji zakon i kada je potrebno uređivati koju oblast i u kojem smjeru, ali su svi rokovi u tom smislu prekršeni.

Džindić je u obraćanju novinarima nakon sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine podsjetio da 2015. godine, kada je imenovan trenutni saziv Vlade, nije bilo federalne energetske strategije koja je kasnije donesena i ona sa strategijom bh. entiteta Republika Srpska čini Energetsku strategiju BiH.

Napominje da postoji određeni broj zakona koji je potrebno donijeti na državnom nivou, ali oni nikada nisu usvojeni, a u obavezi su Vijeća ministara BiH.

Podsjeća da je ranije potpisan i sporazum 2016. godine o procedurama i načinima usvajanja zakona o električnoj energiji i regulatoru prijenosa električne energije kao i zakona o gasu uz pomoć Evropske komisije, a njime se državni i entitetski resorni ministri obavezuju da će podržati donošenje državnih zakona o električnoj energiji i gasu, a potom i donijeti entitetske zakone.

– Svi termini koji su propisani tim sporazumom su prekršeni prvo od predstavnika Evropske komisije, potom predstavnika Evropske energetske zajednice, a onda i od predstavnika Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i entitetskog ministarstva Republike Srpske – podvukao je Džindić.

I dok BiH još uvijek nije usvojila te zakone, entitet Republika Srpska donio je te zakone i sve državne nadležnosti prepisao na entitet, tvrdi Džindić koji je najavio da taj pravac Federacija BiH nije niti će ikada u budućnosti pratiti.

Osvrnuo se na optužbe upućene sa otvaranja Energetskog samita u Neumu da Federacija nije uradila ništa u reformi energetskog sektora, naglašavajući da je Federacija donijela četiri zakona.

Četiri osnovna zakona energetske tranzicije – Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, Zakon o električnoj energiji, Zakon o energiji i regulatoru energetske djelatnosti i Zakon o energetskoj efikasnosti – usvojila je Vlada FBiH i oni su upućeni u parlamentarnu proceduru.

– I nakon brojnih molbi i urgencija Vlade da se sjednica Federalnog parlamenta zakaže i da se njoj razmatraju ti zakoni nisu stavljeni na dnevni red. Stoga se postavlja pitanja šta Vlada FBiH može učiniti ako Parlament neće da razmatrate te zakone – upitao je Džindić.

Resorni ministar kaže da su svi ovi zakoni izrađeni su u saradnji s USAID-om, GIZ-om, ambasadama Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, Evropskom komisijom i Evropskom energetskom zajednicom te su u pitanju evropski zakoni kojima ne treba nikakva dorada.

Osim toga, u mandatu ove Vlade FBiH napravljena su tri najveća vjetroparka koji uredno pune mrežu električne energije, a u toku je i gradnja blizu 500 megavata postrojenja za proizvodnju električne energije iz vjetra kao i izgradnja 200 megavata postrojenja za proizvodnju solarne energije.

Na kraju je iznio i podatak da se 47 posto električne energije proizvodi iz obnovljivih izvora te je upitao koja evropska zemlja dobijala toliki procenat električne energije iz obnovljivih izvora, istovremeno iznoseći podatke o tome da se smanjuje proizvodnja električne energije iz termoelektrana, a povećava proizvodanja iz obnovljivih izvora.

Možda će Vas zanimati i:

Back to top button