ServisiTuzlaTuzlanski kanton

Tuzlanski Kanton: Objavljen Javni oglas za pomoć u rješavanju stambenih potreba branilačke populacije

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, raspisalo je Javni oglas za podnošenje prijava na finansijska sredstva za pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica u 2023. godini na području Tuzlanskog kantona u gradu/općini.

Pravo učešća po ovom oglasu shodno odredbama Pravilniku o pravu na pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica, broj: D-15/1-02-008681-22 od 11.04.2022. godine (u daljem tekstu: Pravilnik) ima:

– lice iz člana 1. stav (1) Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, drugi prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 10/20 i 14/22, u daljem tekstu: Zakon),
– lice iz člana 4. Zakona.

(2) Pravo podnošenja prijave za učešća na oglasu ima i lice u statusu: supruge umrlog RVI, supruge umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja (u daljem tekstu: DNRP)i supruge umrlog demobilisanog branioca (u daljem tekstu: DB).

(3) Za lica iz stava (2) ove tačke dokaz o vlasništvu/posjedu na zemljištu i građevinska dokumentacija mora glasiti na umrlog ratnog vojnog invalida/ dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja /demobilisanog branioca odnosno na podnosioca prijave…

Više informacija možete pronaći ovdje.

Izvor
VLADA TK

Možda će Vas zanimati i:

Back to top button