BiHValter Tuzlanski

Ovo je novi Schmidtov zakon: Ogromne kazne za političku korupciju
I one su objavljene na stranici OHR-a čime su faktički odmah stupile na snagu.

Možda će Vas zanimati i:

Schmidt je takvo rješenje nametnuo nakon što je postalo jasno da je SDA potpuno deformirala volju birača kada je u pitanju Dom naroda FBiH i tako došla do magične brojke od 11 delegata.

To im je omogućilo da izaberu Refika Lendu za potpredsjednika FBiH i preko njega blokiraju imenovanje Vlade u kojoj ne učestvuju.

“Vidjeli smo da su iznesene neke vjerodostojne optužbe po manipulacijama prije i poslije izbora.

U cilju poboljšanja, izmijenio sam krivične zakone, i to podmićivanje na izborima. Na osnovu ovakve izmjene omogućava se efikasno sankcioniranje podmićivanja političara.

To treba poslužiti kao upozorenje koji razmišljaju o podmićivanju ili zastrašivanju kako bi ispinuli svoje političke ciljeve”, rekao je Schmidt.

Schmidt je rekao da time želi spriječiti da se ponovo pojavi politička korupcija.

Evo što njegove izmjene podrazumjevaju.

“Podmićivanje na izborima i dužnosti koje se finansiraju iz javnih sredstava

Član 219b

(1) Ko nudi, traži ili uzima, direktno ili indirektno, novac ili bilo koji finansijski instrument ili drugu vrijednost ili drugu materijalnu ili nematerijalnu korist ili prednost ili uslugu ili bilo kakvu vrstu poticaja za sebe ili za drugoga, uključujući pravno lice, ili ponuditi ili obećati takvu korist ili prednost ili poticaj za sebe ili za drugoga, uključujući pravno lice, kako bi učinio nešto što inače ne bi učinio ili ne učinio nešto što bi inače učinio u toku nekog službenu ili buduću službenu dužnost, u zakonodavnom, izvršnom, sudskom, upravnom ili bilo kojem organu koji se u cijelosti ili djelimično finansira javnim sredstvima na nivou Bosne i Hercegovine, ili koji posreduje u takvom pasivnom podmićivanju,

kazniće se kaznom zatvora od jedne do deset godina i novčanom kaznom.

(2) Ko nudi, traži ili uzima, direktno ili indirektno, novac ili bilo koji finansijski instrument ili drugu vrijednost ili drugu materijalnu ili nematerijalnu korist ili prednost ili uslugu ili bilo koju vrstu poticaja za sebe ili za drugoga, uključujući pravno lice, ili ponuditi ili obećati takvu korist ili prednost ili poticaj za sebe ili za drugoga, uključujući pravno lice, kako bi učinio nešto što bi inače učinio ili ne učinio nešto što inače ne bi učinio u službenoj dužnosti dužnost ili buduću službenu dužnost, u zakonodavnom, izvršnom, sudskom, upravnom ili bilo kojem organu koji se u cijelosti ili djelimično finansira javnim sredstvima na nivou Bosne i Hercegovine, ili koji posreduje u takvom pasivnom podmićivanju,

kazniće se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina i novčanom kaznom.

(3) Ko god nudi, obećava ili daje, direktno ili indirektno, novac ili bilo koji finansijski instrument ili drugu vrijednost ili drugu materijalnu ili nematerijalnu korist ili prednost ili uslugu ili bilo kakvu vrstu poticaja, nekom licu, a za to lice ili drugog, uključujući pravno lice, koje može iskoristiti službenu ili buduću službenu dužnost u zakonodavnoj, izvršnoj, sudskoj, upravnom ili bilo kojem organu koji se u cijelosti ili djelimično finansira iz javnih sredstava na nivou Bosne i Hercegovine, da učini nešto što inače ne bi uradio ili da ne učini nešto što bi inače učinio, ili ko posreduje u takvom aktivnom podmićivanju, kazniće se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina i novčanom kaznom.

(4) Ko god nudi, obećava ili daje, direktno ili indirektno, novac ili bilo koji finansijski instrument ili drugu vrijednost ili drugu materijalnu ili nematerijalnu korist ili prednost ili uslugu ili bilo koju vrstu poticaja, nekom licu, a za to lice ili drugog, uključujući pravno lice, koje može iskoristiti službenu ili buduću službenu dužnost u zakonodavnoj, izvršnoj, sudskoj, upravnom ili bilo kojem organu koji se u cijelosti ili djelimično finansira iz javnih sredstava na nivou Bosne i Hercegovine, da učini nešto što bi inače uradio ili da ne učini nešto što inače ne bi učinio, ili ko posreduje u takvom aktivnom podmićivanju,

kazniće se kaznom zatvora do tri godine i novčanom kaznom.

(5) Ko u vršenju službene dužnosti u zakonodavnom, izvršnom, sudskom, upravnom ili bilo kojem organu koji se u cijelosti ili djelimično finansira iz javnih sredstava na nivou Bosne i Hercegovine čini ono što inače ne bi radio ili čini ne čini ono što bi inače učinio, da to nije zbog novca ili finansijskog instrumenta ili druge vrijednosti ili druge materijalne ili nematerijalne koristi ili prednosti ili usluge ili drugog poticaja za sebe ili za drugoga, uključujući pravno lice, bez obzira na to kada je takav neprikladan poticaj primljeno ili obećano,

kazniće se kaznom zatvora od jedne do deset godina i novčanom kaznom.

(7) Za krivična djela iz stava (1) do (5) izriče se mjera bezbjednosti zabrane vršenja dužnosti iz stava (1) do (5) ovog člana.

(8) Novac ili finansijski instrument ili druga vrijednost ili korist ili drugi poticaj iz stava (1) do (5) ovog člana oduzima se.

(9) imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnih djela iz st. (1) do (5), prihod, dobit ili druga korist proistekla iz te imovinske koristi i svaka druga korist proistekla iz vrijednosti ili koristi ili prednosti ili usluge ili drugi podsticaj iz stava (1) do (5) ovog člana oduzet će se.

(10) U skladu sa čl. 113. i 114. ovog zakonika, kazne za krivična djela iz st. (1) do (5) ovog člana povlače kao pravne posljedice osude:

1.prestanak službene dužnosti u zakonodavnom, izvršnom, drugom upravnom ili sudskom organu ili službi ili organu koji se u cijelosti ili djelimično finansira javnim sredstvima na nivou Bosne i Hercegovine i prestanak radnog odnosa;

2.oduzimanje odlikovanja;

3.zabrana vršenja službene dužnosti u zakonodavnom, izvršnom, sudskom, upravnom ili bilo kojem organu koji se u cijelosti ili djelimično finansira iz javnih sredstava na nivou Bosne i Hercegovine, u trajanju od pet godina od dana izdržavanja kazne, pomilovan ili amnestiran, ili je zastario; i

4.zabrana sticanja službene dužnosti u zakonodavnoj, izvršnoj, sudskoj, upravnoj ili bilo kojem organu koji se u cijelosti ili djelimično finansira iz javnih sredstava na nivou Bosne i Hercegovine, u trajanju od pet godina od dana izdržavanja kazne, pomilovan ili amnestiran, ili je zastario.

Član 2

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na zvaničnoj web stranici Ureda visokog predstavnika ili narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”, šta god nastupi prije.

 Možda će Vas zanimati i:

Back to top button