BiHVijesti

Vlada FBiH: Data saglasnost na finansijski plan fonda za zaštitu okoliša FBiH za 2023. godinuVlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, dala saglasnost na Finansijski plan Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2023. godinu, u iznosu od 74.710.259 KM.

Program je urađen u skladu sa Strategijom zaštite okoliša FBiH 2022-2032., Strategijom upravljanja vodama 2010-2022., Federalnim planom upravljanja otpadom 2012-2017., NEAP-om (Akcionim planom za zaštitu okoliša BiH), te drugim relevantnim propisima. Federalna strategija zaštite okoliša primarno je bazirana na načelu održivog razvoja i smjernicama pravnih stečevina Evropske unije.

Planiranim ulaganjima Fond osigurava uslove za poboljšanje stanja okoliša, razvoj domaćeg tržišta za finansiranje projekata zaštite okoliša, energijske efikasnosti, kao i osiguranje dodatnih sredstava za ulaganje u područja koja imaju posebno značenje za održivi privredni razvoj.

Kako je istaknuto u finansijskom planu, Fond u 2023. godini planira izdvojiti sredstava za plasmane po osnovu tekućih transfera za programe i projekte. U planu su i trasferi kantonima za ove namjene, a po osnovu Zakona o Fondu za zaštitu okoliša FBiH i Uredbe o upravljanju otpadom.

Također, kako se navodi u planu, saradnja Fonda s domaćim i međunarodnim finansijskim institucijama i tijelima s ciljem pribavljanja dodatnih sredstava radi zajedničkog ulaganja u projekte i programe iz oblasti rada Fonda, jedan je od prioritetnih zadataka u narednom periodu. Uz projekte od značaja za FBiH donesene po odlukama Vlade FBiH, između ostaloga, izdvajaju se ulaganja u programe sufinansiranja projekata sa međunarodnim institucijama, a među kojima je i povećanje ulaganja u javne objekte s niskom stopom emisije ugljika u BiH.

Finansijski plan za 2023. godinu s procjenom od 2024. do 2026. godine, temelji se na propisanim izvorima finansiranja iz naknada koje naplaćuje Fond na osnovu Zakona o Fondu za zaštitu okoliša FBiH, Zakona o vodama, Zakona o upravljanju otpadom i podzakonskim aktima, a uzimajući prije svega u obzir već preuzete obaveze na osnovu zaključenih ugovora i odobrenih sredstava s korisnicima.

Kako je obrazloženo, prikupljanje vanbudžetskih prihoda po principu “zagađivač plaća,” u skladu sa zakonima, podzakonskim aktima i pravilnicima, osnovni je cilj Fonda, jer se njihovim ostvarenjem omogućava sufinansiranje programa i projekata zaštite okoliša i sprečavanje daljeg zagađenja, sanaciju postojećih zagađenja, te održivo korištenje prirodnih resursa. Ostvarenje ovih ciljeva realizuje se u saradnji s federalnim ministarstvima okoliša i turizma, zatim poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, energije, rudarstva i industrije, te prostornog uređenja, kao i kantonalnim ministarstvima i inspekcijama nadležnim za okoliš.Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Možda će Vas zanimati i:

Back to top button