SvijetZanimljivosti i zabava

Dodatnih 1,7 miliona KM za kapitalne investicije u TK
Imajući u vidu da je posljednjim izmjenama i dopunama budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu za 1,7 miliona KM povećan planirani iznos sredstava za realizaciju kapitalnih projekata u Tuzlanskom kantonu, te da se radilo o obimnijoj izmjeni, Vlada je danas donijela novi Program rasporeda sredstava s potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2022. godinu.

Tim programom obuhvaćeni su ranije predviđeni i realizirani projekti, te su uvršteni novi projekti planirani za realizaciju tokom tekuće godine. Iako ukupna vrijednost planiranih sredstava iznosi 10,2 miliona KM, Programom su obuhvaćeni projekti vrijednosti oko 9,6 miliona KM. Od tog iznosa oko 4,7 miliona se odnosi na projekte u objektima obrazovnih ustanova u Tuzlanskom kantonu.

Možda će Vas zanimati i:

Oko 660.000 KM su investicije u oblasti pravosuđa, a oko 300.000 KM u ustanovama kulture.

Na današnjoj vanrednoj sjednici Vlada je dala saglasnost na tekst Sporazuma o sufinansiranju izgradnje Odjeljenja muzeja 2. pješadijskog (rendžerskog) puka Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji će biti potpisan između Vlade Tuzlanskog kantona i Ministarstvo odbrane BiH.

Tim dokumentom definišu se prava i obaveze potpisnika, a u vezi sa sufinansiranjem izgradnje Odjeljenja muzeja 2. pješadijskog puka OS BiH, posvećenog Armiji Republike BiH, a prema odobrenom projektu formiranja Odjeljenja Muzeja na lokaciji kasarna i aerodrom „Dubrave“. Za tu namjenu Vlada je već osigurala 100.000 KM koje će biti utrošene za izgradnju saobraćajnih, kolovoznih i pješačkih površina, te druge poslove u oblasti niskogradnje.

Današnjom odlukom Vlada je utvrdila da će dodatak na djecu ometenu u fizičkom ili psihičkom razvoju i djecu oboljelu od celijakije, TBC, leukemije, karcinoma i šećerne bolesti, iznositi 67,50 KM po djetetu mjesečno. Uspostavu tog prava vršit će mjesno nadležni centri za socijalni rad.

Također, donesene su uredbe o visini, uslovima, kriterijima i postupku realizacije dodatne novčane pomoći zaposlenim i nezaposlenim majkama porodiljama.

Vlada je prihvatila tekst Aneksa II Sporazuma o utvrđivanju osnovice za obračun plaće i naknade za korištenje godišnjeg odmora za policijske službenike Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova TK. Ovim izmjenama povećan je iznos naknade za ishranu za pripadnike Jedinice policije za sprečavanje narušavanja javnog reda i mira sa 12 na 15 KM po izrađenom danu. Sporazum će se zaključiti između kantonalne vlade i Sindikata policije Ministarstva unutrašnjih poslova TK.

Također, data je saglasnost na Aneks II Kolektivnog ugovora za policijske službenike Ministarstva unutrašnjih poslova TK, čime su riješena pitanja naknade prijevoza policijskih službenika, dodatka na plaću pripadnika Jedinice policije za sprečavanje narušavanja javnog reda i mira i naknade za ishranu policijskih službenika raspoređenih u Jedinicu policije za sprečavanje narušavanja javnog reda i mira.

S obzirom da nije došlo do planirane uspostave čuvarske službe, poslove čuvanja šuma je nastavilo da obavlja JP “Šume TK“ d.d. Kladanj, kao korisnik šuma.

Izmjenama i dopunama budžeta za 2022. godinu, te predloženim izmjenama Programa utroška sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o šumama za 2022. godinu planirana su sredstva za izmirenje obaveza prema JP “Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj, koje će nastati s obavljanjem poslova čuvarske službe za cijelu 2022. godinu, te je s tim u vezi Vlada danas izmijenila Program utroška sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o šumama za 2022. godinu.

Vlada je danas imenovala Pregovarački tim Vlade TK za vođenje pregovora s predstavnicima sindikata zaposlenih kod budžetskih korisnika u smislu elemenata za izradu prijedloga budžeta za 2023. godinu u dijelu osnova za isplatu plata i naknada zaposlenih kod korisnika budžeta Tuzlanskog kantona, saopćeno je iz Vlade TK.Možda će Vas zanimati i:

Back to top button