Tuzlanski kanton

Saobraćaj i parking u Gračanici za vrijeme vašara
U dane: utorak 8., srijedu 9. i četvrtak 10. novembar 2022. godine će se održati tradicionalni gračanički vašar na lokaciji Centar u ulicama: Alije Izetbegovića, Ahmet paše Budimlije, na dijelu ulice 22. Divizije (od zgrade petospratnice do zgrade „Tehnozada” koja će biti poprečno zatvorena na raskrsnici kod Tehnozada) i po potrebi u ulici Kej Fridriha Foglara, te na pijaci, kada se dozvoljava postavljanje štandova i prodaja na prostoru zone vašera u vremenu od 06,00 do 22,00 sati, a lokacija zabavnih igara je na platou Bazen pored Dvorane (objekta u izgradnji) a sve prema Programu organizatora JP „KOMUS“ d.o.o. iz Gračanice.

Samo dana 8. novembra (utorak) će se organizovati vašar- stočna pijaca na lokaciji „STANKOVE BARE“ pored magistralnog puta u MZ Stjepan Polje u vremenu od 06:00 do 16:00 sati, prema programu JP „KOMUS“ d.o.o. Gračanica.

U dane vašara na području MZ Gračanica će organizaciju parkiranja i naplatu naknade za parkiranje na određenim lokacijama-parkinzima vršiti inkasanti „ORVI-COMERC“ d.o.o. Gračanica prema Programu.

Saobraćajni tok i parkiranje za dane 7., 8., 9. i 10. novembar kada se organizuje vašar, neke ulice će biti zatvorene za odvijanje saobraćaja, a organizator vašara će postaviti zapreke i znakove koje važe za sve učesnike saobraćaja, osim za vozila vatrogasne službe, vozila hitne pomoći, vozila policije i vozila JP Komus d.o.o., kako slijedi:

Saobraćajni tok:

-od dana 7.novembra (dan uoči vašara) od 14,00 sati do 10.novembra do 24,00 sata će biti zatvorena ulica Ahmet paše Budimlije odnosno od kružnog toka „SKVER“ cijelom dužinom do raskrsnice sa ulicom Potok mahala te će biti zabrana skretanja lijevo iz pravca ulice Kej Fridriha Foglara, a kretanje vozila će biti usmjereno na most Skver i izlaz na ulice koje su u sastavu Regionalnog puta.

Saobraćaj za vozila oko kružnog toka se u dane vašara zatvara, tako da neće biti kretanja vozila ka ulici Ahmet paše Budimlije i ulici Bosanskih kraljeva, a saobraćaj se usmjerava na most Skver i izlaz na regionalni put, zbog izbjegavanja gužve i omogućavanja kretanja velikog broja pješaka, ali će se omogućiti kretanje za vozila vatrogasne službe, vozila hitne pomoći, vozila policije i vozila JP „Komus“ d.o.o. Gračanica te vozila ulaz-izlaz za pristup parcelama „Vodovoda“ i „Sagra“ (bivši vlasnik Saš komerc) iz pravca ulice Bosanskih kraljeva.

-od dana 7.novembra do 10.novembra će se za saobraćaj vozila zatvoriti ulaz na most Skver iz oba pravca skretanja sa regionalnog puta na most Skver prema kružnom toku.

-od dana 7.novembra do 10.novembra će se zatvoriti dio kružnog toka i kretanje saobraćaja iz ul.Bosanskih kraljeva usmjeriti na ul.Muhameda Seida Mašića koja će u dane vašara biti jednosmjerna sa zabranom parkiranja, kao i dio ulice Stubo koji će biti jednosmjerna ulica sa zabranom parkiranja, a sve do spoja sa raskrsnicom Potok mahala iz koje će biti zabranjeno skretanje u ulicu Stubo.

-dalje se saobraćaj odvija od raskrsnice sa ulicom Potok Mahala i ulicom 22. Divizije sve do spoja sa ulicom Hazima Vikala te se preko iste saobraćaj usmjerava na ulicu Hadži-Kadijinu i ulicu 111.Gračaničke brigade prema raskrsnici kod Bosanskog kulturnog centra odakle se regulisanje saobraćaja odvija uobičajeno.

– Snabdijevanje zone vašarišta, odnosno ulice Alije Izetbegovića vršit će se iz ulice 22. Divizije i ulice Kej Fridriha Foglara,

Strogo zabranjeno postavljanje štandova, zaustavljanje i parkiranje vozila u prolaz pored „Medrese“, prolaz pored „centralnog parka“ i prolaz pored zgrade „Ozrenka-džamije“ zato što će se ti prolazi koristiti kao požarni putevi.

Strogo zabranjeno postavljanje štandova, zaustavljanje i parkiranje vozila u pješački prolaz pored džamije, robne kuće bez odobrenja .

Strogo zabranjeno postavljanje štandova, zaustavljanje i parkiranje vozila pored magistralnog puta na lokaciji Stankove gdje će se organizovati vašar-stočna pijaca, a organizator vašara će postaviti zapreke i znakove.

Na svim prolazima, pristupnim i požarnim putevima dozvoljen prolaz samo vozilima vatrogasne službe, vozila hitne pomoći, vozila policije i vozila JP Komus.

Parkiranje:

Za parkiranje vozila u dane održavanja tradicionalnog gračaničkog vašara 2022.god. će se koristiti parkirališta po Odluci o javnim parkiralištima na području općine Gračanica i po Odluci za odvijanje saobraćaja i parkiranje u dane vašara.

Za parkiranje vozila će se koristit sljedeći prostori, a naknada za parkiranje na lokacijama određenim za parkiranje po Odluci o javnim parkinzima (a to su: dio u ul.22 divizije, u ul.Kej Fridriha Foglara, u ul.Bosanskih kraljeva, u ul.Riječka I, u ul.Riječka II i van ul.Armije RBiH-preko puta crkve), u dane vašara će se primjenjivati cijena u iznosu od 5,00 KM, a cijena dnevne karte je u iznosu 10,00 KM.

U ulici 22. divizije, ulici Kej Fridriha Foglara i ulici Riječka u dane vašara neće raditi parkomati, a organizaciju parkiranja i naplate naknade za parkiranje će vršiti inkasanti.

U dijelu ulica gdje je planirano parkiranje vozila za učesnike vašara (koji će prilikom parkiranja pokazati odobrenje za rad u dane vašara) će platiti odmah 3 (tri) puta dnevnu kartu koje će važiti za sva 3 (tri) dana vašara.

Svi učesnici i posjetioci su dužni kupljenu kartu istaknuti na vidnom mjestu na šoferšajbi vozila sa suvozačeve strane vozila, kako bi interna kontrola mogla izvršiti kontrolu rada inkasanata i poštivanje pravila ponašanja učesnika i posjetilaca vašara.

Za vozila koja se ne budu pridržavala uputstva, a u ul.22.divizije bez Rješenja za rad, u dane vašara će se primijeniti mjera blokiranje i odvoz vozila uz naplatu naknade nastalih troškova.

U ulici Ahmet paše Budimlije parkomat se neće koristiti u dane vašara jer nema parkiranja u ulici koja je u zoni vašarišta.

Naknada za parkiranje na lokacijama određenim za parkiranje prema Odluci o odvijanju saobraćaja i parkiranje u dane vašara (dio u ul.111 brigade-uz zid ruk.igrališ, na gornjem dijelu rukometnog igrališta, u ul.Maleziska sa lijeve strane, u ul.Patriotske lige-ispred stadiona, dio ul.M.M.Bašeskije, PKSC Bazen za automobile, po potrebi i duge određene i organizovane površine) će se primjenjivati cijena u iznosu od 5,00 KM.

Kao rješenje problema za parkiranje autobusa iz drugih krajeva će se (u dogovoru sa vlasnicima koji će organizovati parkiranje i naplatu naknade u svoju korist) koristiti parking prostor na lokaciji nove autobuske stanice, a primjenjivat će se cijena u iznosu od 10,00 KM za minibuse, a cijena u iznosu od 15,00 KM za autobuse.

Odluka o odvijanju saobraćaja i parkiranju je dodostavljena određenim organizatorima i PS Gračanica zbog pripreme za zatvaranje ulica i postavljanje saobraćajne signalizacije.

Molimo građane da se pridržavaju postavljene signalizacije, jer će biti pojačane mjere kontrole poštivanja Odluke o odvijanju saobraćaja u dane vašara, da ne bi došlo do zagušenja saobraćajnog toka u dane vašara te da u svakom momentu bude omogućen prolaz i prilaz za vozila vatrogasne službe, vozila hitne pomoći, vozila policije i vozila JP Komus d.o.o..“

Izvor
Radiogracanica.ba

Možda će Vas zanimati i:

Back to top button