BiHIstaknutoIzbori 2022

CIK BiH – Naredba za otvaranje vreća sa četiri biračka mjesta u Banjoj Luci
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) danas je na sjednici donijela naredbu kojom se nalaže Glavnom centru za brojanje da izvrši otvaranje svih vreća sa izbornim materijalom, a u cilju pronalaska obrazaca za zbirne rezultate, sa četiri redovna biračka mjesta u osnovnoj izbornoj jedinici Banja Luka.

Kako je rečeno na sjednici CIK-a BiH, iz Izvještaja glavnog kontrolora za obradu, unos i potvrdu rezultata glasanja za Opće izbore 2022. godine utvrđeno je da za četiri biračka mjesta u osnovnoj izbornoj jedinici Banja Luka nisu uneseni rezultati izbora.

– Prijedlog je da CIK BiH donese naredbu kojom bi se naredilo Glavnom centru za brojanje da izvrši otvaranje svih vreća sa izbornim materijalom, a u cilju pronalaska obrazaca za zbirne rezultate sa redovnih biračkih mjesta u osnovnoj izbornoj jedinici Banja Luka i to: za biračko mjesto 034B010 za nivo Parlamentarna skupština (PS) BiH, Narodna skupština (NS) RS; biračko mjesto 034B027B za nivo Predsjedništva BiH, PSBiH i  NSRS; biračko mjesto 034B117 za nivo NSRS i biračko mjesto 034B204 za nivo NSRS – navedeno je na sjednici.

Nakon izvršenog otvaranja vreća i pronalaska obrazaca Glavni centar za brojanje bi unio izborne rezultate u aplikaciju, a ukoliko Glavni centar za brojanje nakon otvaranja vreća ne pronađe obrasce za zbirne rezultate izvršio bi ponovno kontrolno brojanje i utvrdio izborne rezultate za navedena biračka mjesta.

Za glasanje na izborima do sada prijavljeno oko 63.000 birača koji žive van BiH - Dnevni.ba

Akreditovani posmatrači Glavnog centra za brojanja mogu biti prisutni tokom navedenih radnji.

Predsjednik CIK-a BiH Suad Arnautović je na kraju sjednice podsjetio da je danas, prema naredbi CIK-a BiH, planirano da u 15.30 sati započne proces ponovnog kontrolnog brojanja u Glavnom centru za brojanje.Možda će Vas zanimati i:

Back to top button