BiHIstaknutoIzbori 2022

U Federaciji BiH na snazi elektronska komunikacija između organa uprave i stranaka u postupku

Federacija BiHU Federaciji BiH na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku, kojim se, između ostalog, uvela elektronska komunikacija između organa uprave i stranaka u postupku.

Ovim Zakonom uvodi se novi način komunikacije između organa uprave i stranaka u postupku u vidu
elektronske pošte, što je zapravo suštinska izmjena ovog zakona.

Na ovaj način, sada organi uprave i stranke u upravnom postupku imaju mogućnost međusobnog
komuniciranja i dostavljanja podnesaka putem elektronske pošte i drugih digitalnih sredstava
komunikacije, što podrazumijeva uštedu vremena i materijalnih resursa kako stranaka u upravnom
postupku tako i organa uprave – izjavio je danas za Fenu pomoćnik federalnog ministra pravde Alen Taletović.

Uvođenje elektronske komunikacije u upravnom postupku predstavlja podizanje na novi napredniji način
organizacije i funkcionisanja organa uprave u FBiH, što ujedno znači približavanje ispunjavanju
postavljenih ciljeva u Strategiji reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini kao što su efikasna i dobra
javna uprava.

Ovaj proces, kaže Taletović, predstavlja jedan od temeljnih uvjeta za uspješnu integraciju BiH u
Evropsku uniju, a svakako je i obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju naše zemlje sa
EU.

Također, odredbama Zakona na nivo načela upravnog postupka podignuta je dužnost organa uprave da
po službenoj dužnosti u upravnom postupku pribavljaju dokumente koji se vode po službenoj dužnosti –
istakao je Taletović.

Zakonom se u službeni jezik na kojem se vodi upravni postupak u FBiH uvodi i srpski jezik.
Osim toga, pored latiničnog pisma, omogućava se i korištenje ćirilice kao službenog pisma u upravnom
postupku u FBiH.

Zakonom je utvrđena jasna i nedvosmislena obaveza organima koji rješavaju u upravnom postupku da od
stranaka u postupku ne smiju tražiti dostavljanje dokaza sa kojima ti ili neki drugi organi raspolažu kroz
službene evidencije koje vode na osnovu nekog zakona. Na taj način, doprinosi se oslobađanju stranaka
suvišnih troškova i gubljenja vremena.

Odredbom iz člana 12., osim jasnije formulacije dosadašnjih odredbi ovog zakona, propisuje se i do
sada neuređena pravna situacija kada se organi uprave, koji istovremeno rješavaju o jednom
pravnom pitanju svako u okviru svoje nadležnosti, ne mogu postići sporazum ko donosi rješenje u
pojedinačnoj pravnoj stvari – dodao je Taletović.Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Možda će Vas zanimati i:

Back to top button