BiH

Vlada FBiH: Za tri aerodroma ukupno šest miliona KM
Na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Vlada FBiH donijela je tri odluke o usvajanju programa utroška sredstava kapitalnog transfera utvrđenog Budžetom FBiH za 2022. godinu za unaprjeđenje avioprometa Federacije BiH, u ukupnom iznosu od 6.000.000 KM.

Tako je Međunarodnom aerodromu Tuzla odobren iznos od 2.000.000 KM. Ova sredstva će biti utrošena za proširenje parkinga za putnička vozila na ovom aerodromu, sa pristupnom prometnicom, ulazno-izlaznim rampama i novim sistemom naplate, te dogradnju i nadogradnja izlaznog gatea sa opremanjem izgrađenog prostora.

Za nabavku spasilačko-vatrogasnog vozila je iznos od 2.000.000 KM odobren i JP Međunarodni aerodrom Sarajevo.

Također, 2.000.000  KM odobreno je i JP Aerodrom Mostar. Sredstva su namijenjena instalaciji sistema svjetlosnih pokazivača nagiba prilaza, nabavci i ugradnji UPS-a i omogućavanju besprekidnog napajanja sistema rasvjete manevarskih površina, nadogradnji i sanaciji perimetarske ograde, sanaciji horizontalne signalizacije na manevarskim površinama, nabavci novog softwara za prihvat i otpremu aviona, putnika i prtljage, izradi projektne dokumentacije, nabavci novog rendgena, rekonstrukciji spasilačkog vatrogasnog objekta, nabavci samohodnih stepenica za ukrcaj i iskrcaj putnika, te uređenje terminalne zgrade.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija zaduženo je da vrši kontinuiran nadzor nad utroškom ovih sredstava i da sa aerodromima potpiše ugovor o načinu prenosa sredstava, provedbi postupka javne nabavke i kvartalnom izvještavanju o utrošenim sredstvima.

Nakon utroška sredstava, a najkasnije do 28.2.2023. godine, aerodromi su dužni sačiniti ukupne izvještaje o utrošenim sredstvima transfera i dostaviti ih Federalnom ministarstvu zajedno sa odlukama nadzornih odbora o njegovom usvajanju.Možda će Vas zanimati i:

Back to top button