BiH

Državni budžet za 2022.: Više novca za plate, novo zapošljavanje i putovanja
Prijedlog Budžeta državnih institucija za 2022. godinu težak ukupno 1,07 milijardi KM kojeg je jučer odobrilo Predsjedništvo BiH danas je stigao u Parlament BiH koji ga u konačnici treba usvojiti. Fokus.ba došao je u posjed kompletnog dokumenta kojeg je jučer razmatralo i odobrilo Predsjedništvo BiH.

Budžet za 2022. godinu veći je u odnosu na onaj od prije dvije godine za 77 miliona KM. Pada u oči da je povećana stavka za bruto plaće i naknade i to za čak 59,19 miliona KM u odnosu na 2020. godinu i to uglavnom zbog novog zapošljavanja.

Tako se u Parlamentarnoj skupštini planira zaposliti novih 15 osoba, 20 u Regulatornoj agenciji za komunikacije, 133 u Upravi za indirektno oporezivanje, sedam u Uredu za razmatranje žalbi. Također, planirano je i zapošljavanje novih 100 policijskih službenika u Graničnoj policiji, dvije osobe u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, po dvije u Uredu za reviziju i Upravi za zaštitu zdravlja bilja itd.

Povećanje troškova zaposlenih došlo je i zbog većeg iznosa troškova prijevoza, jednokratnih naknada kao što se otpremnine, jednokratne pomoći, jubilarne nagrade itd. U konačnici za ovu namjenu će u 2022. godini iz budžeta biti isplaćeno 633,3 miliona KM.

Više novca će se izdvojiti i za materijal i usluge i to 25,3 miliona KM više u odnosu na 2020. godinu. Inače, kako stoji u Prijedlogu budžeta, najveće povećanje iznosa budžeta ustanovljeno je u UIO BiH, zatim Ministarstvu odbrane, CIK-u, Agenciji za identifikacione dokumente, Graničnoj policiji, Ministarstvu vanjskih poslova, Ministarstvu finansija, RAK-u, PSBiH, Sudu BiH i SIPA-i.

Putni troškovi će u odnosu na 2020. godinu također biti veći i to za nešto više od tri miliona KM. Ukupna cifra po toj namjeni za ovu godinu iznosi 14,8 miliona KM. Izdaci telefonskih usluga su veći za milion KM te iznose 8,9 miliona KM.

Tekući izdaci su u odnosu na 2020. također veći i to za 95,4 miliona KM, a s druge strani tekući transferi i grantovi su za 13,9 miliona KM manji u odnosu na 2020. godinu.Možda će Vas zanimati i:

Back to top button