Tuzlanski kanton

I majke porodilje u statusu studenta imat će pravo na naknadu
Kako bi se i redovnim studenticama, koje su izostavljene važećim odredbama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, omogućilo ostvarivanje prava na novčanu naknadu za nezaposlene majke porodilje i kako bi se produžio rok za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje ovog prava, na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada je utvrdila prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom.

Ovim izmjenama predviđeno je da pravo na novčanu pomoć za nezaposlene majke porodilje mogu ostvariti i redovni studenti, koji ne mogu biti prijavljeni na evidenciji JU Službe za zapošljavanje, što je bio jedan od ranije propisanih uslova.

Možda će Vas zanimati i:

Naime, izmjenom se ova grupa eventualnih korisnika izuzima od uslova da su prijavljeni na evidenciji JU Služba zapošljavanje. Takođe je ocijenjeno da postoji potreba da se rok od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona, produži na 90 dana, kako bi sve porodilje blagovremeno mogle podnijeti zahtjev za  jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta.

Možda će Vas zanimati i:

Back to top button