Tuzlanski kanton

Vlada TK: Dva miliona KM za samozapošljavanje i zapošljavanje boračkih kategorija
Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Odluku o ostvarivanju povoljnijih uslova za samozapošljavanje i zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica na području Tuzlanskog kantona.

Ovom odlukom utvrđen je način obezbjeđenja sredstava u svrhu ostvarivanja povoljnijih uslova za samozapošljavanje i zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica, korisnici prava na sredstava, uslovi, kriteriji i postupak dodjele istih, kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje ovog prava na području Tuzlanskog kantona.

Možda će Vas zanimati i:

Cilj donošenja ovoga propisa je da se putem izdvajanja određenih finansijskih branilačkim kategorijama za pokretanje odnosno proširenje djelatnosti omogući otvaranje novih radnih mjesta, na području Tuzlanskog kantona, kao i da se afirmiše proizvodna djelatnost u odnosu na uslužnu.

Prema ovoj odluci, Budžetom planirana sredstva se mogu odobriti za samozapošljavanje radi pokretanja nove djelatnosti i zapošljavanje radi proširenja postojeće ili pokretanja nove djelatnosti.

Dok se samozapošljavanje odnosi na zapošljavanje nezaposlene osobe koja bi koristeći sredstva registrovala i otpočela obavljati djelatnost u svoje ime i za svoj račun, definisano je da zapošljavanje mogu vršiti fizička lica koja obavljaju, registriranu obrtničku ili srodnu djelatnost, kao i privredna društva registrovana kod nadležnog organa shodno Zakonu o privrednim društvima.

Za ovu namjenu Vlada je planirala ukupno 2 miliona KM od čega po jedan milion za dodjelu grant sredstava fizičkim licima koja obavljaju, obrtničku ili srodnu djelatnost i privrednim društvima registrovanim kod nadležnog organa, a koja bi izvršila zapošljavanje osoba iz boračkih kategorija.

Planirano je da se sredstava za samozapošljavanje dodjeljuju kao grant u visini do 10.000,00 KM, dok se sredstava za zapošljavanje dodjeljuju kao grant po 30.000,00 KM za program čija je investicija minimum 60.000,00 KM, a minimalan broj novouposlenih tri, grant po 20.000,00 KM za program čija je investicija minimum 40.000,00 KM, a minimalan broj novouposlenih dva ili grant po 10.000,00 KM za program čija je investicija minimum 20.000,00 KM, a minimalno jedna novouposlena osoba.Možda će Vas zanimati i:

Back to top button