BiH

Vlada FBiH: Za podršku povratnicima 45,4 miliona KM

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, na prijedlog Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, donijela odluke kojima je usvojila četiri programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele budžetskih sredstava za 2022. godinu namijenjenih za podršku povratnicima, u ukupnom iznosu od 45,4 miliona KM.

Tako je Program utroška sredstava u iznosu od 25.400.000 KM namijenjen za raseljene osobe i povratnike. Od ovoga je 4.800.000 KM namijenjeno rekonstrukciji i obnovi individualnih stambenih i objekata zajedničkog i socijalnog tipa stanovanja, stambenom zbrinjavanje mladih povratničkih porodica, te sanaciji stambenih objekata usljed elementarnih nepogoda.

Iznos od 15.500.000 KM planiran je za pomoć u obnovi i izgradnji putne, vodovodne i kanalizacione infrastrukture, objekata vjerskog, sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, te drugih od značaja za širu društvenu zajednicu.

Također je predviđen i kao pomoć za zapošljavanje kroz razvoj i osnivanje malih, srednjih preduzeća i obrtničkih radnji, poljoprivrednu djelatnost, te za podršku programima obavljanja pripravničkog staža sa ili bez zasnivanja radnog odnosa.

Za humanitarne, zdravstvene, psihosocijalne, informativne obrazovno-edukativne, te projekte za poboljšanje ekonomsko-socijalnog stanja povratnika, sufinansiranje troškova prevoza za učenike srednjih škola – povratnika s područja RS-a i učenika osnovnih škola u centrima za instruktivnu nastavu u Novoj Kasabi i Vrbanjcima, finansijska pomoć učenicima osnovnih škola, studentima, porodiljama, penzionerima – povratnicima i drugim projektima održivosti nevladinih organizacija, planirano je 3.600.000 KM. Podrška od 1.000.000 KM namijenjena je implementaciji Strategije saradnje sa iseljeništvom FBiH za period od 2020. do 2024. godine, mapiranje i uspostavljanje virtualne mape uništenih/obnovljenih stambenih objekata u povratničkim zonama.

Tekući transfer pojedincima za programe povratka u RS iznosi 11.000.000 KM. Od toga je je 6.000.0000 KM namijenjeno obnovi i izgradnji putne, vodovodne i kanalizacione infrastrukture, te objekata vjerskog, sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, kao i drugih od značaja za širu društvenu zajednicu. Iznos od 5.000.000 KM predstavlja podršku zapošljavanju povratnika kroz razvoj poduzetništva, obrta, malih i srednjih preduzeća, zatim očuvanju postojećih radnih mjesta u povratničkim sredinama, kao i refundaciju doprinosa za uposlenike u privrednim društvima, te podršku razvoju poljoprivrede, proljetnoj i jesenjoj sjetvi.

Ova sredstva se odnose i na podršku programima stručnog osposobljavanja, ostvarivanja saradnje s dijasporom kroz finansiranje projekata nevladinih organizacija, fizičkih osoba i privrednika, pružanje besplatne pravne pomoći povratnicima, kao i diverzifikaciju privrednih aktivnosti u ruralnim područjima.

Treći program, vrijedan 5.000.000 KM, predstavlja podršku održivom povratku izbjeglih i prognanih s područja regije Srebrenica. Sredstva su namijenjena obnovi i izgradnji putne, vodovodne i kanalizacione infrastrukture, objekata vjerskog, sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, kao i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu, izgradnju infrastrukture za privredni razvoj regije Srebrenica, te projekte Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari i samog kompleksa u Potočarima.

Četvrti program odnosi se na transfer za zajedničke, međuentitetske i općinske, te projekte s nevladinim organizacijama, a njegov iznos je 4.000.000 KM. Planiran je za infrastukturne i druge projekte od interesa za širu društvenu zajednicu, zatim projekte rekonstrukcije stambenih jedinica, ekonomskog osnaživanja povratnika, te za lokalno, regionalno i međuentitetsko povezivanje, sufinansiranje troškova zajedničkih i projekata koji se realizuju putem Fonda za povratak, kao i za stvaranje međusobnog povjerenja povratnika i domicilnog stanovništva.
Odobravanje i dodjela svih danas odobrenih sredstava će se vršiti na osnovu programa, procedura, projekata, protokola, sporazuma, ugovora i odluka Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta FBiH za 2022. godinu. Za realizaciju ovih odluka zaduženi su federalna ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, te finansija.

Vlada FBiH danas je, također na prijedlog resornog ministarstva, usvojila Plan povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2022. godinu.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Možda će Vas zanimati i:

Back to top button

instagram volgers kopen volgers kopen buy windows 10 pro buy windows 11 pro